DomovMédiáAko usporiť až 3x a jazdiť ekologicky s CNG

Ako usporiť až 3x a jazdiť ekologicky s CNG

Ako usporiť až 3x a jazdiť ekologicky s CNG
Bratislava, 26. októbra 2011 – Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP) a EkoFond, n.f., prichádzajú s novinkou pre nepodnikateľov - zákazníkov SPP zo segmentu domácnosti. Už aj fyzické osoby môžu prostredníctvom grantového programu „Podpora využitia motorového paliva CNG v slovenskej doprave“ získať špeciálny grantový príspevok až 2 000 eur na kúpu nového vozidla s pohonom na CNG. EkoFond na podporu predaja CNG vozidiel pre domácnosti vyčlenil až 100 000 eur.

Na zemnom plyne sa dá okrem varenia a kúrenia aj jazdiť. Dnes sú vozidlá s pohonom na CNG (Compressed Natural Gas – stlačený zemný plyn) zaujímavou a dostupnou alternatívou ku klasickým pohonom. Využívanie vozidiel s pohonom na CNG bude ešte atraktívnejšie, a to vďaka trojitej úspore.

EkoFond finančne podporuje projekty efektívneho využívania energií, ochrany životného prostredia a aktivít spojených s osvetou v týchto oblastiach. Aj preto sa rozhodol v rámci grantového programu „Podpora rozvoja využitia alternatívneho motorového paliva CNG v slovenskej doprave“ poskytnúť špeciálny grantový príspevok na nákup nových vozidiel na pohon CNG pre záujemcov z radov nepodnikateľov, a tak prispieť k zníženiu emisií škodlivých látok z dopravy do ovzdušia na Slovensku. Okrem úspor na palive je možné pri kúpe nového auta na CNG získať zaujímavé zľavy a finančné príspevky spolu až do výšky 7 300 eur“, zdôraznila Eva Guliková, správkyňa EkoFondu.

Pri kúpe CNG vozidla s pohonom na CNG môžu teraz zákazníci SPP získať 3 krát:
1. skvelú zľavu pri kúpe nového auta s pohonom na CNG priamo od predajcu (partnera projektu)
až do 5 300 eur
2. grantový príspevok od EkoFondu 2000 eur
3. úsporu nákladov na palivo počas celého obdobia jazdenia až 50 %

Príspevok získa až prvých 50 záujemcov. Termíny uzávierok sú vždy k 15. dňu v mesiaci.

Kto môže získať grantový príspevok vo výške 2000 € od EkoFondu?
Fyzická osoba, ktorá:
1. je občanom Slovenskej republiky,
2. je držiteľom platného oprávnenia na vedenie motorového vozidla,
3. dosiahla ku dňu podania žiadosti vek minimálne 18 rokov,
4. bude mať uzatvorenú zmluvu so spoločnosťou SPP o dodávke zemného plynu alebo CNG  v čase vyplatenia príspevku,
5. nevykonáva podnikateľskú činnosť.

Jeden žiadateľ môže požiadať finančné prostriedky len na jedno nové vozidlo, zakúpené od autorizovaného predajcu. Žiadateľ musí po zakúpení vozidla a pri podpise zmluvy predložiť Zmluvu o dodávke plynu od SPP alebo Zmluvu o dodávke CNG.

Ako získať grantový príspevok 2 000 € na nákup CNG vozidla
Na finančný príspevok od EkoFondu má nárok plnoletý občan Slovenskej republiky, ktorý je držiteľom platného vodičského preukazu a nevykonáva podnikateľskú činnosť. Postup je jednoduchý:
1. U predajcu vozidiel si objednajte osobné vozidlo s pohonom na CNG. Nezabudnite sa informovať o ďalších zľavách, ktoré ponúkajú výrobcovia!
2. Spoločne s predajcom vyplňte žiadosť o poskytnutie finančného príspevku od EkoFondu.
3. K žiadosti pripojte kópiu vodičského a občianskeho preukazu a zašlite ju na adresu: EkoFond, P.O.Box 12, 810 00 Bratislava. Uzávierka pre prijímanie žiadostí je až do vyčerpania finančných prostriedkov určených na program vždy v 15. deň v mesiaci.
4. K 1. dňu v nasledujúcom mesiaci bude zverejnený na webovej stránke EkoFondu zoznam podporených žiadateľov. Grantový príspevok sa poskytne prvým 50 záujemcom, ktorí splnia podmienky pre priznanie grantu.
5. V najbližších dňoch dostanete listom informáciu o poskytnutí alebo zamietnutí finančného príspevku. V prípade získania príspevku dostanete spoločne s listom aj zmluvu od EkoFondu. Zmluvu podpíšte a pošlite späť do EkoFondu.
6. Po zakúpení vozidla zašlite do EkoFondu kópiu technického preukazu /vlastníkom musí byť žiadateľ), faktúru od dodávateľa, doklad o úhrade, kópiu zmluvy o dodávke CNG alebo zmluvy o dodávke plynu do domácnosti od SPP.
7. Po skontrolovaní správnosti dokladov Vám EkoFond vyplatí 80 % finančného príspevku (1 600 €).
8. Po 12 mesiacoch od vyplatenia 1. časti príspevku zašlite do EkoFondu správu o prevádzke vozidla a kópiu technického preukazu vozidla, v ktorom ste ešte stále uvedený ako majiteľ. Následne od EkoFondu dostanete po kontrole podkladov vyplatených zvyšných 20 % finančného príspevku (400 €).

Prehľad obsahunávrat hore

Ospravedlňujeme sa Vám za dočasné vypnutie niektorých častí našej stránky.
V súčasnosti pre Vás pripravujeme celkom nový obsah.
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na t.č . : 02/ 626 22 032.

EkoFond, n.f.