DomovMédiáEkoFond ocenený ministrom hospodárstva za spoluprácu so strednými odbornými školami

EkoFond ocenený ministrom hospodárstva za spoluprácu so strednými odbornými školami

EkoFond ocenený ministrom hospodárstva za spoluprácu so strednými odbornými školami

Bratislava, 19. apríla 2012 – V súťaži o Cenu ministra hospodárstva za „Najlepšiu spoluprácu strednej odbornej školy so zamestnávateľskou sférou pri príprave žiakov pre odvetvia v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR“ vyhlásenú Ministerstvom hospodárstva SR, sa EkoFond umiestnil  na druhom mieste. EkoFond, neinvestičný fond zriadený a financovaný spoločnosťou SPP, sa v rámci projektu EkoFond pre školy zameriava na žiakov a pedagógov základných škôl a  stredných odborných škôl technického zamerania. Len samotná hodnota učební odborného výcviku, v troch stredných odborných školách, na ktorých sa vyučuje odbor „Technik energetických zariadení budov“ je vyššia ako 650 tis. eur. EkoFond od roku 2009 investoval do projektu EkoFond pre školy približne 800 tis. eur. Celkovo len do podpory školstva EkoFond investoval doteraz viac ako 4,2 mil. eur. 

Prvý ročník súťaže o Cenu ministra hospodárstva za „Najlepšiu spoluprácu strednej odbornej školy so zamestnávateľskou sférou pri príprave žiakov pre odvetvia v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR“ bol vyhlásený v decembri 2011 Ministerstvom hospodárstva SR. Účelom súťaže bolo oceniť stredné odborné školy, ktoré pripravujú žiakov v súlade s požiadavkami trhu práce, intenzívne spolupracujú so zamestnávateľom od obdobia získavania žiakov na štúdium až po ukončenie štúdia a pri zamestnaní absolventov. Ocenenie zároveň získali aj zamestnávatelia, ktorí so školami najintenzívnejšie spolupracovali pri príprave žiakov.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo 19. apríla 2012 v Nitre na výstave Mladý tvorca 2012, kde žiaci stredných odborných škôl a stredísk praktického vyučovania prezentovali svoje výrobky. Cenu za druhé miesto prevzala Eva Guliková, správkyňa EkoFondu, z rúk ministra hospodárstva Tomáša Malatinského. Ocenenie za stredné odborné školy získala SOŠ elektrotechnická v Trnave.

Jedinečnosť projektu a všeobecnú filozofiu fondu priblížila jeho správkyňa Eva Guliková: Rovnako ako  samotný krok zriadenia neinvestičného fondu a jeho financovania je ojedinelým a neštandardným krokom v rámci celého podnikateľského prostredia na Slovensku, tak aj aktivity fondu sa realizujú inovatívnym, na Slovensku netradičným spôsobom. Fond hľadá nové cesty a nové formy spolupráce, ktoré pritiahnu „nepodnikateľský sektor“ k realizácii opatrení na znižovanie energetickej náročnosti, k úsporám energie a tým aj k ochrane životného prostredia.“

„Prostredníctvom EkoFondu začal SPP realizovať politiku spoločensky zodpovedného podnikania úplne novým smerom,“ skonštatoval Ondrej Šebesta, riaditeľ sekcie pre vzťahy s verejnosťou SPP. „Sme presvedčení, že veľké strategické firmy majú niesť zodpovednosť za vývoj a stav spoločnosti. Náš EkoFond je obzvlášť zaujímavý v tom, že ako neinvestičný fond je financovaný čisto dobrovoľnými príspevkami SPP, nad rámec všetkých legislatívnych povinností firmy a predovšetkým aj mimo asignácie 2 % dane.“

EkoFond v číslach:

-     podpora projektov v oblasti energetickej hospodárnosti budov: 110 projektov v hodnote 3,8 mil. eur, čo predstavuje zateplenie 103 396,77 m2 obvodového plášťa a strechy budov, výmenu okennej plochy s celkovou rozlohou 16 692,22 m2; zlepšenie kvality bývania a využívania budov pre 149 220 osôb (priama aj nepriama podpora);

-     prijaté opatrenia v tejto oblasti priniesli celkové úspory vo výške 1 634 262 kWh (5,88 TJ);

-     podpora využívania paliva CNG pre motorové vozidlá v celkovej výške 219 472 eur;

-     podpora vzdelávacieho procesu na školách:

o   súťaže pre školy: zapojených 254 škôl, 13 000 žiakov, ktorí zrealizovali viac ako 740 aktivít na tému šetrenie energie;

o   iniciovanie a podpora nového študijného odboru Technik energetických zariadení budov: vzdelávanie pedagógov, príprava študijných materiálov, vybudovanie 3 moderných učební v celkovej hodnote cca 800 tis. eur; spolu 140 študentov študujúcich v prvých dvoch ročníkoch na školách v Trnave, Banskej Bystrici a Prešove

 

Prehľad obsahunávrat hore

Ospravedlňujeme sa Vám za dočasné vypnutie niektorých častí našej stránky.
V súčasnosti pre Vás pripravujeme celkom nový obsah.
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na t.č . : 02/ 626 22 032.

EkoFond, n.f.