DomovMédiáEkoFond rozdelí až 700 000 € na výskum a nové technológie

EkoFond rozdelí až 700 000 € na výskum a nové technológie

EkoFond rozdelí až 700 000 € na výskum a nové technológie Bratislava, 22. októbra 2010 – EkoFond, neinvestičný fond zriadený SPP, vyzýva oprávnených žiadateľov na predkladanie projektov v druhom kole programu Výskum, vývoj a zavádzanie nových progresívnych technológií na báze zemného plynu.

Program je určený na podporu aktivít zameraných na aplikovaný výskum a vývoj progresívnych technológií na báze zemného plynu a zároveň na podporu pilotných projektov, v rámci ktorých budú do štandardného prostredia zavádzané progresívne technológie a to najmä tie, ktoré zatiaľ neboli nainštalované na Slovensku, s cieľom prispieť k trvalo udržateľnému rozvoju. 

V rámci programu je možné podať žiadosti v dvoch podprogramoch
. Prvý podprogram Aplikovaný výskum a vývoj progresívnych technológií na báze zemného plynu je zameraný na zlepšovanie environmentálneho prostredia. Druhý podprogram Pilotné projekty zavádzania progresívnych technológií je zameraný na netradičné inovatívne spojenie zemného plynu s rôznymi formami energie.

Celková výška finančných prostriedkov určená na podporu programu je do 700 000 €, pričom na jeden projekt je možné získať finančné prostriedky až do výšky 100 000 €. Uzávierka pre prijímanie projektov je 13. januára 2011.

„Tento program považujeme za významnú investíciu do budúcnosti, v ktorom chceme podporiť odvážne a realizovateľné návrhy. V druhom kole programu chceme taktiež podporiť projekty zamerané na inštaláciu plynových tepelných čerpadiel v nevýrobných a verejných budovách“, zdôraznila správkyňa EkoFondu Eva Guliková. Cieľom programu je zároveň zvýšiť informovanosť verejnosti o prínosoch progresívnych technológií na báze zemného plynu. „Našou ambíciou je spojiť meno EkoFondu s inovatívnymi projektmi, dobrými nápadmi či s novinkou v oblasti vedeckého výskumu a pilotných projektov zameraných na progresívne technológie na báze zemného plynu“, dodáva Eva Guliková.

Medzi oprávnených žiadateľov v programe patria  najmä vedecko - výskumné organizácie financované z verejných zdrojov, príspevkové a rozpočtové organizácie jednotky územnej samosprávy - obce, VUC, nadácie, občianske združenia, neinvestičné fondy alebo neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby.

V prípade podprogramu Pilotné projekty zavádzania progresívnych technológií
, môžu o finančný príspevok žiadať taktiež vlastníci a prevádzkovatelia nevýrobných a verejných budov.

V roku 2008 podporil EkoFond v prvom kole programu Výskum, vývoj a zavádzanie nových progresívnych technológií na báze zemného plynu projekty, ktorých cieľom bol  vývoj monitorovacieho systému bezpečnosti prevádzky plynu pri zavádzaní nových technológií; inštalácia prvého plynového tepelného čerpadla na Slovensku alebo vývoj bioreaktora.

Podrobné informácie o podmienkach získania finančných príspevkov vrátane formulára žiadosti nájdete na stránke www.ekofond.sk v časti 04/2010. Na rovnakej adrese tiež nájdete detailnejšie informácie o podporených projektoch ako aj o  ďalších aktivitách fondu.

Prehľad obsahunávrat hore

Ospravedlňujeme sa Vám za dočasné vypnutie niektorých častí našej stránky.
V súčasnosti pre Vás pripravujeme celkom nový obsah.
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na t.č . : 02/ 626 22 032.

EkoFond, n.f.