DomovMédiáEkoFond rozdelil prvé príspevky v rámci Šrotovného na kotly

EkoFond rozdelil prvé príspevky v rámci Šrotovného na kotly

EkoFond rozdelil prvé príspevky v rámci Šrotovného na kotly

Bratislava, 3. jún 2009 – Prvý deň od spustenia tzv. šrotovného na kotly EkoFond, n.f. (EkoFond) spoločne so svojim zriaďovateľom, spoločnosťou Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP), podporil 23 žiadateľov o príspevok. Neinvestičný fond EkoFond vyčlenil zo svojich prostriedkov pre rok 2009 na túto akciu 222 500 € (približne 6,7 milióna slovenských korún). Základnou podmienkou na získanie tzv. šrotovného je ekologická likvidácia starého kotla. Až 23 úspešných žiadateľov získalo doteraz spolu približne 10 000 € na kúpu nového kondenzačného kotla na zemný plyn. O príspevky možno žiadať do vyčerpania prostriedkov.

Už prvý deň dostal EkoFond niekoľko žiadostí s chybnými alebo neúplnými údajmi, kvôli ktorým žiadateľom nemohol byť poskytnutý príspevok. Touto cestou by chcel EkoFond upozorniť na najčastejšie chyby, ktoré robia spotrebitelia pri podávaní žiadostí:

  • na žiadosti chýba dátum uvedenia nového spotrebiča do prevádzky, potvrdený servisným technikom, a ktorý je totožný s dátumom uvedeným na záručnom liste;
  • nie sú vyplnené údaje o mieste spotreby zemného plynu, tj. POD, adresa a číslo miesta spotreby, ktoré sú na faktúre;
  • na faktúre chýba samostatne uvedená cena kondenzačného kotla (ak žiadateľ kupuje okrem kotla aj iné súčasti alebo zariadenia);
  • pri solárnych zostavách je potrebné dodať aj vyhlásenie o zhode k samotným solárnym kolektorom, nielen na kotol;
  • žiadosť je potrebné poslať 2x, prílohy 1x;

Podmienky na získanie šrotovného, ako aj formuláre so žiadosťou o príspevok, vrátane zostávajúcej sumy, nájdu záujemcovia na internetových stránkach www.spp.sk, www.ekofond.sk a www.srotovnenakotly.sk. Ďalšie odpovede na otázky týkajúce  sa šrotovného na kotly získajú záujemcovia na Zákazníckej linke 0850 111 363, alebo  pri návšteve ktoréhokoľvek Zákazníckeho centra SPP.
Neinvestičný fond EkoFond (www.ekofond.sk) zriadila hlavná skupina spoločností SPP v roku 2007 za účelom napĺňania politiky Európskej únie v oblasti energetickej efektívnosti. Pomoc fondu je určená pre všetky nepodnikateľské subjekty, pričom primárnou cieľovou skupinou sú najmä subjekty financované z verejných zdrojov a subjekty zaoberajúce sa verejnoprospešnými aktivitami, ako školy, nemocnice, sociálne a humanitárne organizácie či občianske združenia. Podpora projektov miest a obcí je jednou z priorít EkoFondu, ktorý ponúka granty pre konkrétne projekty zamerané na zlepšenie parametrov energetickej efektívnosti a životného prostredia. EkoFond tiež podporuje súťaže pre študentov a žiakov či vzdelávacie aktivity.
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (www.spp.sk) je energetická spoločnosť, ktorá priamo nadväzuje na viac ako 150 ročnú tradíciu plynárenstva na Slovensku. Po právnom rozčlenení spoločnosti, ktoré sa uskutočnilo 1. júla 2006, sa venuje obchodu so zemným plynom a obslužným, podporným a servisným činnostiam. Činnosť prepravy zemného plynu cez územie Slovenska vykonáva jej 100 % dcérska spoločnosť eustream, a.s. (do 31. 12. 2007 známa pod obchodným názvom SPP – preprava, a.s.) a distribúciu zemného plynu na území Slovenska zabezpečuje 100 % dcérska spoločnosť SPP – distribúcia, a.s. Akcionármi SPP sú Fond národného majetku a konzorcium spoločností E.ON Ruhrgas a GDF SUEZ.

Prehľad obsahunávrat hore

Ospravedlňujeme sa Vám za dočasné vypnutie niektorých častí našej stránky.
V súčasnosti pre Vás pripravujeme celkom nový obsah.
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na t.č . : 02/ 626 22 032.

EkoFond, n.f.