DomovMédiáEkoFond rozdelil už polovicu peňazí na EkoBonus

EkoFond rozdelil už polovicu peňazí na EkoBonus

EkoFond rozdelil už polovicu peňazí na EkoBonus Bratislava, 22. apríl 2010EkoFond, n.f., spolu so svojim zriaďovateľom spoločnosťou Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP), rozdelili už polovicu finančných prostriedkov, ktoré sú určené na akciu EkoBonus. Príspevok na nový kondenzačný kotol získalo doteraz 984  záujemcov o efektívne vykurovanie zemným plynom.

EkoFond od 22. marca 2010 rozdelil 984 žiadateľom 296 309 € zo sumy 568 000 €, ktorú tento rok vyčlenil na akciu EkoBonus. Pre ďalších žiadateľov ešte zostáva 271 690 €. Denne prichádza do fondu v priemere 62 žiadostí na príspevok, z nich podporených je približne 48 žiadostí. Priemerná výška príspevku je takmer 303 € a denne sa rozdelí vyše 16 300 €. Najviac žiadostí prichádza z Prešovského kraja, trikrát viac ako z Bratislavského kraja. Úroveň predkladaných žiadostí je v porovnaní s minulým rokom oveľa vyššia, napriek tomu musel EkoFond niektoré žiadosti zamietnuť.

EkoFond upozorňuje na najčastejšie chyby, ktoré robia záujemcovia o EkoBonus pri podávaní žiadostí:
•    nekompletná dokumentácia – keď žiadateľ nepriloží k žiadosti všetky požadované prílohy;
•    z predloženej faktúry nie je možné určiť výšku príspevku – na faktúre nie je samostatne uvedená cena kondenzačného kotla.
 
Žiadosti, ktoré nesplnili podmienky a neboli schválené sú obratom naspäť zasielané žiadateľom spolu so zdôvodnením. EkoFond bude vyplácať úspešným žiadateľom finančné prostriedky postupne, najneskôr  však do 8 týždňov od schválenia. V zmysle štatútu akcie EkoFond priebežne uskutočňuje náhodné kontroly dodržania podmienok akcie zo strany jednotlivých žiadateľov priamo na mieste ich bydliska. Ich cieľom je zistiť, či bol daný kotol nainštalovaný a uvedený do prevádzky na danom mieste spotreby ako aj to či boli dodržané všetky ostatné podmienky akcie.

EkoFond vyčlenil pre rok 2010 na EkoBonus sumu 568 000 €. Príspevok poskytuje na kondenzačný kotol na zemný plyn s výkonom do 30 kW vrátane. Žiadateľ môže získať späť až 20 % z obstarávacej ceny, maximálne však do výšky 400 €. Príspevok sa vzťahuje len na spotrebiče zakúpené od 22. marca 2010 na území Slovenskej republiky. Akcia potrvá až do úplného vyčerpania finančných prostriedkov určených pre túto akciu, najneskôr sa však uzavrie 31. decembra 2010.

Cieľom akcie je podnietiť zákazníkov k rozmýšľaniu nad tým, ako ušetriť energiu a zároveň ich motivovať aj k samotnej realizácii týchto energetických rozhodnutí. Okrem úspor nákladov za nespotrebovanú - ušetrenú energiu, zákazník  prostredníctvom technológie kondenzácie šetrí aj životné prostredie – znížením emisií. Nové kotly sú zároveň bezpečnejšie – čo je ďalší benefit, ktorý odberatelia môžu získať.

Podmienky na získanie EkoBonusu, štatút ako aj formuláre so žiadosťou o príspevok, vrátane zostávajúcej sumy, nájdu záujemcovia na www.ekofond.sk. Viac informácii získajú záujemcovia aj na Zákazníckej linke 0850 111 363 alebo v Zákazníckych centrách SPP.

Prehľad obsahunávrat hore

Ospravedlňujeme sa Vám za dočasné vypnutie niektorých častí našej stránky.
V súčasnosti pre Vás pripravujeme celkom nový obsah.
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na t.č . : 02/ 626 22 032.

EkoFond, n.f.