DomovMédiáSPP získal prvé miesto v súťaži o národnú cenu za životné prostredie

SPP získal prvé miesto v súťaži o národnú cenu za životné prostredie

SPP získal prvé miesto v súťaži o národnú cenu za životné prostredie Bratislava, 9. novembra 2011 - V súťaži o Národnú podnikateľskú cenu za životné prostredie SR 2011, ktorú vyhlasuje Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR, sa spoločnosť SPP umiestnila na prvom mieste. SPP prináleží prvenstvo vďaka jeho neinvestičnému EkoFondu, ktorý je v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia mimoriadne aktívny. Na podporu úspešných projektov EkoFond vyčlenil doteraz celkovo viac ako 7,6 mil. eur. Od roku 2008 bolo podporených 157 projektov formou rozličných príspevkov či výhier celkovou sumou 6,3 mil. eur.

Tretí ročník súťaže o Národnú podnikateľskú cenu za životné prostredie v SR 2011, nad ktorým prevzal záštitu minister životného prostredia József Nagy, bol vyhlásený v apríli 2011 na konferencii Priemyselné emisie v Bratislave. Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo 8. novembra 2011 v Liptovskom Jáne.

Spoločnosť SPP už v tejto súťaži uspela v roku 2009, kedy získala čestné uznanie za projekt „Staré environmentálne záťaže“. V roku 2011 do nej prihlásila svoju kľúčovú filantropickú aktivitu v hlavnej kategórii A: manažérstvo. Ocenenie 1. miesto SPP získal za zriadenie a financovanie aktivít EkoFondu, ktorý vytvára podmienky pre trvalo udržateľný rozvoj spoločnosti, prostredníctvom úspor energie a podpory progresívnych technológií jej využitia.

Cenu za SPP prevzali Eva Guliková, správkyňa EkoFondu, a Robert Kopný, riaditeľ sekcie auditu, kvality, BOZP a environmentu SPP. Podľa vyjadrenia hodnotiacej komisie má ocenený projekt výrazné šance na úspech aj v medzinárodnej súťaži o Európske ceny za životné prostredie v podnikaní (EBAE).

„SPP prostredníctvom EkoFondu začal realizovať politiku spoločensky zodpovedného podnikania úplne novým smerom,“ skonštatoval Robert Kopný. „Sme presvedčení, že veľké strategické firmy majú niesť zodpovednosť za vývoj a stav spoločnosti. Projekt zriadenia EkoFondu je obzvlášť zaujímavý v tom, že tento neinvestičný fond je financovaný čisto dobrovoľnými príspevkami SPP, nad rámec všetkých legislatívnych povinností firmy a predovšetkým aj mimo asignácie 2% dane.“

Jedinečnosť projektu a všeobecnú filozofiu fondu priblížila aj jeho správkyňa Eva Guliková: „Rovnako ako samotný krok zriadenia neinvestičného fondu a jeho financovania je ojedinelým a neštandardným krokom v rámci celého podnikateľského prostredia na Slovensku, tak aj aktivity fondu sa realizujú inovatívnym, na Slovensku netradičným spôsobom. Fond hľadá nové cesty a nové formy spolupráce, ktoré pritiahnu „nepodnikateľský sektor“ k realizácii opatrení na znižovanie energetickej náročnosti, k úsporám energie a tým aj k ochrane životného prostredia.“

EkoFond v číslach:
- podpora projektov v oblasti energetickej hospodárnosti budov: 110 projektov v hodnote 3,8 mil. eur, čo predstavuje zateplenie 103 396,77 m2 obvodového plášťa a strechy budov, výmenu okennej plochy s celkovou rozlohou 16 692,22 m2; zlepšenie kvality bývania a využívania budov pre 149 220 osôb (priama aj nepriama podpora);
- prijaté opatrenia v tejto oblasti priniesli celkové úspory vo výške 1 634 262 kWh (5,88 TJ);
- podpora využívania paliva CNG pre motorové vozidlá v celkovej výške 68 123 eur;
- podpora vzdelávacieho procesu na školách:
o súťaže pre školy: zapojených 254 škôl, 13 000 žiakov, ktorí zrealizovali viac ako 740 aktivít na tému šetrenie energie;
o iniciovanie a podpora nového študijného odboru Technik energetických zariadení budov: vzdelávanie pedagógov, príprava študijných materiálov, vybudovanie 3 moderných učební v celkovej hodnote cca 800 000 eur; spolu 140 študentov študujúcich v prvých dvoch ročníkoch na školách v Trnave, B. Bystrici a Prešove

Celkovo len do podpory školstva EkoFond investoval doteraz viac ako 4,2 mil. eur.

Prehľad obsahunávrat hore

Ospravedlňujeme sa Vám za dočasné vypnutie niektorých častí našej stránky.
V súčasnosti pre Vás pripravujeme celkom nový obsah.
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na t.č . : 02/ 626 22 032.

EkoFond, n.f.