DomovMédiáVýhercovia súťaže EkoVýhra sú už známi

Výhercovia súťaže EkoVýhra sú už známi

Výhercovia súťaže EkoVýhra sú už známi
Bratislava, 18. október 2012 – EkoFond, n.f. spolu so svojím zriaďovateľom spoločnosťou Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP) vyhlásil minulý rok v septembri novú súťaž pre zákazníkov z radov domácností - EkoVýhra. EkoFond rozdelil v súťaži sumu takmer 300 000 eur, pričom výhercovia mohli získať výhru až vo výške 20 % z ceny nového kondenzačného kotla na zemný plyn, maximálne 300 eur. Žrebovanie výhercov sa uskutočnilo dňa 16. 10. 2012.

EkoFond, n.f. nadviazal spoločne s SPP v priebehu posledného roka súťažou EkoVýhra na predošlé mimoriadne úspešné akcie Šrotovné na kotly (nenávratné finančné príspevky v celkovej výške 225 500 eur) a EkoBonus (nenávratné  finančné príspevky v celkovej  výške 568 000 eur). V súťaži EkoVýhra si rozdelia výhercovia celkovú sumu až 276 790 eur. Výhru na kotol vyplatí EkoFond tým žiadateľom, ktorí splnili všetky podmienky Štatútu súťaže.

Súťaž EkoFondu trvala celý rok od 1. 9. 2011 do 30. 9. 2012 vrátane a prihlásiť sa do nej mohli všetky domácnosti (zákazníci SPP) s ročnou spotrebou plynu viac ako 1 500 m3, ktoré si nový kotol zakúpili a nainštalovali  kedykoľvek počas trvania celej súťaže. Záujemcovia mohli získať príspevok na nový kondenzačný kotol s výkonom do 30 kW vrátane, ktorý využíva ako zdroj energie zemný plyn a je certifikovaný pre trh SR, a to až vo výške 20 % z obstarávacej ceny nového kotla s DPH, maximálne však do výšky 300 eur.

Zákazníci SPP z radov domácností mohli pri nákupe kotlov dokonca navyše využiť aj akciové ponuky Aliančných partnerov SPP, vďaka ktorým mohli získať v období od 1. 9. 2011 do 11. 11.2011 moderné kondenzačné kotly 10 značiek so zľavou od 10 do 35 %.

„Cieľom súťaže bolo podnietiť zákazníkov k rozmýšľaniu nad tým, ako ušetriť energiu a zároveň ich motivovať aj k samotnej realizácii týchto energetických rozhodnutí. Okrem úspor nákladov za ušetrenú energiu, zákazník vďaka využívaniu nového kondenzačného kotla šetrí aj životné prostredie – znížením emisií,“ vysvetľuje podstatu súťaže EkoVýhra, správkyňa EkoFondu, Eva Guliková.


Výhody, ktoré prináša inštalácia nového kondenzačného kotla zákazníkovi:


•    zvýšenie energetickej efektivity prevádzky domácnosti,
•    zníženie spotreby energie potrebnej na vykurovanie,
•    zvýšenie úspory finančných prostriedkov vynakladaných na energie,
•    zníženie zaťaženia životného prostredia (menšou spotrebou energií a zníženými emisiami),
•    zvýšenie bezpečnosti prevádzky plynového spotrebiča,
•    zvýšenie komfortu obsluhy spotrebiča.


Zoznam výhercov je uvedený na stránke www.ekofond.sk a podrobné informácie o súťaži EkoVýhra nájdete v Štatúte súťaže.


Porovnanie účinnosti nízkoteplotného a kondenzačného kotla
Kondenzačné kotly sú oveľa účinnejšie ako klasické. Pracujú na princípe, ktorý dokáže využiť aj teplo vo vodnej pare spalín. Pri ich používaní sa uvoľňuje tzv.  kondenzačné teplo, ktoré sa opäť zavedie do vykurovacieho systému. Vďaka tomu môže stúpnuť normovaný stupeň využitia kotla o 11 % a v určitých prípadoch dosiahnuť hodnotu až 108 %. To prináša výraznú úsporu zemného plynu a tým aj nákladov domácnosti na vykurovanie.

Ďalšie rady a tipy ako usporiť na energiách nájdete na špecializovanej webovej stránke http://www.spp.sk/poradime-vam/.
Neinvestičný fond EkoFond (www.ekofond.sk) zriadil SPP v roku 2007 za účelom napĺňania politiky EÚ v oblasti energetickej efektívnosti. Podpora fondu je určená pre všetky nepodnikateľské subjekty, pričom primárnou cieľovou skupinou sú najmä subjekty financované z verejných zdrojov a subjekty zaoberajúce sa verejnoprospešnými aktivitami, ako školy, nemocnice, sociálne a humanitárne organizácie či občianske združenia. EkoFond je zameraný na grantovú podporu projektov zameraných na zlepšenie parametrov energetickej efektívnosti a životného prostredia. Ďalšou oblasťou činnosti je spolupráca na partnerských projektoch, ktoré sú v súlade s účelom EkoFondu, a realizácia vlastných projektov fondu, ktoré sú zamerané na podporu vzdelávacieho procesu najmä na ZŠ a SŠ, formou súťaže pre ZŠ, multimediálnej platformy o energii 3. tisícročia, web hier, iniciovania vzniku a etablovania nového študijného odboru Technik energetických zariadení budov a pod.

EkoFond od svojho vzniku v roku 2007 v grantových programoch podporil celkom 186 jednotlivcov a verejnoprospešných subjektov a prerozdelil na realizáciu projektov sumu 5 682 075 eur. V súťaži o Národnú podnikateľskú cenu za životné prostredie SR 2011, ktorú vyhlásila Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku v spolupráci s Ministerstvom ŽP SR, sa s projektom riadenia a financovania aktivít EkoFondu umiestnila spoločnosť SPP na prvom mieste. Aj vďaka financovaniu EkoFondu a jeho širokej škále projektov určených nepodnikateľským subjektom SPP v roku 2011 opäť obhájil titul TOP firemný filantrop.

Prehľad obsahunávrat hore

Ospravedlňujeme sa Vám za dočasné vypnutie niektorých častí našej stránky.
V súčasnosti pre Vás pripravujeme celkom nový obsah.
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na t.č . : 02/ 626 22 032.

EkoFond, n.f.