Domov » Médiá

Médiá

Bratislava, 18. marec 2010 - EkoFond, n.f., spolu so svojim zriaďovateľom spoločnosťou Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP), vyhlasujú akciu...
Bratislava, 22. apríl 2010 – EkoFond, n.f., spolu so svojim zriaďovateľom spoločnosťou Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP), rozdelili už...
Bratislava, 14. máj 2010 – EkoFond, n.f., spolu so svojim zriaďovateľom spoločnosťou Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP), po ôsmich týždňoch...
Bratislava, 20. mája 2010 – Najkreatívnejšou školou v tomto roku je Základná škola Andreja Sládkoviča zo Sliača. Škola zo stredného Slovenska zaujala...
Bratislava, 22. októbra 2010 – EkoFond, neinvestičný fond zriadený SPP, vyzýva oprávnených žiadateľov na predkladanie projektov v druhom kole...
Bratislava, 2. novembra 2010 – EkoFond, neinvestičný fond zriadený SPP vyhlásil 3. ročník celoslovenskej súťaže pre žiakov a učiteľov II. stupňa...
EkoFond, n.f. (EkoFond), ktorého zriaďovateľom je SPP, v spolupráci so Strednou odbornou školou elektrotechnickou v Trnave a Spojenou školou Kremnič...
Bratislava, 31. máj 2011 – Víťazom v treťom ročníku súťaže sa stala Základná škola Rejdová z juhu stredného Slovenska. Jej žiaci a učitelia uspeli s...
Bratislava, 7. septembra 2011 – Po úspešných akciách „Šrotovné na kotly“ a „EkoBonus“ v rokoch 2009 a 2010 prichádza SPP v spolupráci s vybranými...
Banská Bystrica, 7. októbra 2011 - EkoFond, n.f., ktorého zriadovateľom je SPP, v spolupráci so Spojenou školou Kremnička v Banskej Bystrici dnes slá...

Prehľad obsahunávrat hore

Ospravedlňujeme sa Vám za dočasné vypnutie niektorých častí našej stránky.
V súčasnosti pre Vás pripravujeme celkom nový obsah.
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na t.č . : 02/ 626 22 032.

EkoFond, n.f.