AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku

Názov projektu:
Číslo projektu:
Podprogram:
Schválené dňa:
Schválená suma:
Mesto:
Kraj:
Anotácia:

Projekt zastrešil organizáciu Expo-Science International  - svetovú výstavu mladých vedcov súťažného charakteru, ktorá sa koná každé dva roky, vždy na inom kontinente sveta. Na výstave konajúcej sa v Inchebe Bratislava v termíne 18.-24.7.2011 sa predstavil výber 600 študentských projektov zo 60-tich krajín sveta. Na výstave študenti prezentovali výsledky svojej výskumnej a pozorovateľskej práce, ktoré hodnotila v 13-tich kategóriách odborná komisia. Slávnostného udelenia cien víťazným projektom sa zúčastnil nositeľ nobelovej ceny p. David Politzer.

EkoFond svojím príspevkom podporil nákup vecných cien pre víťazov dvoch kategórií Energy and TransportEnvironmental Analyses and Environmental Management a prispel na výdavky spojené s vystavovaním a hodnotením súťažných projektov v týchto kategóriách.

Späť na Schválené žiadosti

Prehľad obsahunávrat hore

Ospravedlňujeme sa Vám za dočasné vypnutie niektorých častí našej stránky.
V súčasnosti pre Vás pripravujeme celkom nový obsah.
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na t.č . : 02/ 626 22 032.

EkoFond, n.f.