AMAVET, o.z.

Názov projektu:
Číslo projektu:
Podprogram:
Schválené dňa:
Schválená suma:
Mesto:
Kraj:
Anotácia:
Projekt sa zaoberal efektivitou aktívneho a pasívneho využívania slnečnej energie, jeho meraním a aplikáciou nového prvku slnečnej architektúry  - Trombeho steny, ktorú predkladatelia sami vyvinuli, v kombinácii s tepelnými zrkadlami, slúžiacimi na reguláciu izbovej teploty počas celého roka na konkrétnych budovách. Na jednotlivé merania navrhli a zosrojili  vlastný prístroj. Výstupom projektu bola metodická príručka s použitím ktorej je možné určiť rádovo intenzitu slnečného žiarenia mimo zemskej atmosféry, veličiny charakterizujúce Slnko, zmenu intenzity slnečného žiarenia  pri zemskom povrchu počas dňa i roka. Projekt bol prezentovaný na súťažnej medzinárodnej prehliadke projektov MOSTAREC v Brazílii, na školách a ďalších podujatiach.
Späť na Schválené žiadosti

Prehľad obsahunávrat hore

Ospravedlňujeme sa Vám za dočasné vypnutie niektorých častí našej stránky.
V súčasnosti pre Vás pripravujeme celkom nový obsah.
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na t.č . : 02/ 626 22 032.

EkoFond, n.f.