OZ ArTUR - Architektúra pre trvalo udržateľný rozvoj

Názov projektu:
Číslo projektu:
Podprogram:
Schválené dňa:
Schválená suma:
Mesto:
Kraj:
Anotácia:
Projekt je zameraný na širokú osvetu o obnove tradičných domov stavaných zväčša do roku 1945, medzi ktorými je veľa hodnotných domov, ktoré sú naším kultúrnym dedičstvom, no nie sú zapísanými pamiatkami. Projekt zdôrazňuje zelený, udržateľný prístup v stavebníctve obnovou a adaptáciou existujúcich budov. Hlavným cieľom projektu je vzdelávanie a informovanie laickej aj odbornej verejnosti o hodnotách budov a tradícií, zodpovednom prístupe k výstavbe, možnostiach kvalitnej obnovy spĺňajúcej lepší komfort a súčasné energetické štandardy.
Späť na Schválené žiadosti

Prehľad obsahunávrat hore

Ospravedlňujeme sa Vám za dočasné vypnutie niektorých častí našej stránky.
V súčasnosti pre Vás pripravujeme celkom nový obsah.
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na t.č . : 02/ 626 22 032.

EkoFond, n.f.