ASENEM - Asociácia energetických manažérov

Názov projektu:
Číslo projektu:
Podprogram:
Schválené dňa:
Schválená suma:
Mesto:
Kraj:
Anotácia:

Predmetom projektu je organizácia 10. medzinárodnej konferencie „enef 2012“, ktorá prebieha v Banskej Bystrici v hoteli Lux v dňoch 16.-18.10.2012. Konferencia je rozdelená na tri okruhy:

·         Rozvoj obnoviteľných foriem energie v regiónoch

·         Energetická efektívnosť jej praktické pozitívne dopady na energetickú infraštruktúru

·         Energetické zdroje a zariadenia z pohľadu ochrany životného prostredia


Program konferencie bude doplnený exkurziou do zariadenia na kombinovanú výrobu elektriny a tepla z biomasy. Paralelne bude prebiehať seminár „Projekt NET-CoM“ pre členov združenia CITENERGO, Únie miest Slovenska, ktorého cieľom je oboznámenie sa a diskusia k Celoeurópskemu programu efektívnej energie, obnoviteľných zdrojov a adaptačných opatrení na zmenu klímy.
Späť na Schválené žiadosti

Prehľad obsahunávrat hore

Ospravedlňujeme sa Vám za dočasné vypnutie niektorých častí našej stránky.
V súčasnosti pre Vás pripravujeme celkom nový obsah.
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na t.č . : 02/ 626 22 032.

EkoFond, n.f.