Asociácia energetických manažérov

Názov projektu:
ENEF 2010
Číslo projektu:
24/PP/2010
Podprogram:
Partnerské projekty
Schválené dňa:
30.09.2010
Schválená suma:
1 500 €
Mesto:
Banská Bystrica
Kraj:
Banskobystrický kraj
Anotácia:
Obsahom projektu bola organizácia 9. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie ENEF 2010 v termíne 12.- 14. 10 2010. Medzinárodná konferencia bola určená odbornej verejnosti a zástupcom samospráv. Bola rozdelená na dva tematické bloky: Energetická efektívnosť v praxi a Obnoviteľné formy energie v regiónoch.
Okrem odborných príspevkov v obidvoch častiach boli súčasťou programu aj odborné semináre. V rámci sekcie Energetická efektívnosť v praxi to bol tréning zameraný na energetické služby a ich efektívne využitie. Súčasťou sekcie Obnoviteľné zdroje v regiónoch bol odborný seminár zameraný na cielené pestovanie biomasy s jej využitím v centrálnom vykurovaní, v rámci projektu BioHeat. Program spestrila prehliadka tepelného zdroja, kde sa spaľuje slama a drevné štiepky a ktorého súčasťou je aj bioplynová stanica. Paralelne s plenárnym zasadnutím prebiehal workshop s názvom Systematický energetický manažment a Dohovor primátorov a starostov v mestách a obciach na Slovensku organizovaný Európskou komisiou a Úniou miest Slovenska.
Späť na Schválené žiadosti

Prehľad obsahunávrat hore

Ospravedlňujeme sa Vám za dočasné vypnutie niektorých častí našej stránky.
V súčasnosti pre Vás pripravujeme celkom nový obsah.
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na t.č . : 02/ 626 22 032.

EkoFond, n.f.