CSEE, o.z.

Názov projektu:
Číslo projektu:
Podprogram:
Schválené dňa:
Schválená suma:
Mesto:
Kraj:
Anotácia:
Snahou EkoFondu je byť spoľahlivým a profesionálnym partnerom všetkým, ktorí sa rozhodli ísť cestou energetickej efektívnosti a ochrany životného prostredia a chcú tak prispieť k vytvoreniu podmienok na trvalo udržateľný rozvoj spoločnosti.

V roku 2008 sa EkoFond stal hlavným partnerom pri budovaní tematického a informačného portálu, ktorého cieľom bolo inšpirovať a oboznamovať podniky a organizácie v Slovenskej republike s princípmi trvalo udržateľného podnikania, poskytovať im nástroje a príklady dobrej praxe, ktoré im umožnia dosiahnuť lepšie environmentálne výsledky.

Portál ekologika.sk bol vytvorený, aby slúžil k základnej orientácii vzťahu podniku, jeho riadenia a životného prostredia s cieľom prinášať zaujímavé informácie v oblasti životného prostredia a podnikania, netradičné riešenia, pomôcť návštevníkovi zorientovať sa v komplexnosti koncepcií inšpirovaných prírodou ako aj nástrojov, štandardov a iniciatív, ktoré môžu pomôcť pri ekologizácii podniku alebo organizácie.

Portál ekologika.sk obsahuje nasledujúce sekcie:
  • Udržateľné podnikanie
  • Nástroje a indikátory
  • Online nástroje
  • Aktuality
  • Inštitúcie
  • Vedieť viac
Viac informácií na ekologika.sk
Späť na Schválené žiadosti

Prehľad obsahunávrat hore

Ospravedlňujeme sa Vám za dočasné vypnutie niektorých častí našej stránky.
V súčasnosti pre Vás pripravujeme celkom nový obsah.
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na t.č . : 02/ 626 22 032.

EkoFond, n.f.