STU BA, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Názov projektu:
Číslo projektu:
Podprogram:
Schválené dňa:
Schválená suma:
Mesto:
Kraj:
Anotácia:
Projekt zastrešoval preklad a tlač anglickej verzie druhého dielu publikácie Obnoviteľné zdroje energie. Publikácia sa venovala využitiu slnečnej a geotermálnej energie a problematike akumulácie energie (ako napr. elektrostatická, elektrochemická a mechanická akumulácia). Publikácia sa zaoberala aj problematikou palivových článkov a vodíkovej energetiky. Na základe charakteristík jednotlivých typov palivových článkov opísala rozvojové oblasti uplatnenia palivových článkov a z nich vychádzajúce možnosti trhového uplatnenia vodíkovej energie v rôznych segmentoch trhu s energiou. V závere publikácia Obnoviteľné zdroje energie 2 uvádza vybrané realizované projekty na Slovensku práve v oblasti obnoviteľných zdrojov. Publikácia ďalej poskytla prehľad súčasnej energetiky a energetickej legislatívy a súčasný stav využívania obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku a kriticky zhodnotila možnosti ich ďalšieho využívania, pričom zohľadnila nielen geologické a klimatické podmienky krajiny, ale aj ekonomický rámec vzhľadom k vývoju na Slovensku. Publikácia sa venovala aj vývojovým tendenciám vo využívaní obnoviteľných zdrojov v krajinách Európskej únie a vo svete. Vydanie publikácie je pokračovaním v minulosti realizovaného projektu Obnoviteľné zdroje energie I. – technológie pre udržateľnú budúcnosť.
Späť na Schválené žiadosti

Prehľad obsahunávrat hore

Ospravedlňujeme sa Vám za dočasné vypnutie niektorých častí našej stránky.
V súčasnosti pre Vás pripravujeme celkom nový obsah.
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na t.č . : 02/ 626 22 032.

EkoFond, n.f.