Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka Fakulta

Názov projektu:
Číslo projektu:
Podprogram:
Schválené dňa:
Schválená suma:
Mesto:
Kraj:
Anotácia:
EkoFond, n.f. podporil organizáciu národného a medzinárodného kola 9. ročníka ekologickej súťaže EKO 2011, ktorej cieľom bolo podnietiť mladých vedeckých pracovníkov k tvorivosti a podporiť ich v snahe pri hľadaní riešení smerujúcich k zlepšeniu ochrany životného prostredia prostredníctvom environmentálnych inovácií. Predmetom súťaže boli technické riešenia, vynálezy, patenty, racionalizačné riešenia zavedené, vyriešené alebo realizované v období od začiatku roku 2010 do 31. júla 2011, ktoré znižujú zaťaženie životného prostredia a zvyšujú povedomie mladej generácie o miere zaťaženia a ochrane životného prostredia. Ceny v súťaži boli udelené v rámci hlavnej kategórie určenej zamestnancom organizácií a ďalších kategórií určených študentom stredných a vysokých škôl.
Späť na Schválené žiadosti

Prehľad obsahunávrat hore

Ospravedlňujeme sa Vám za dočasné vypnutie niektorých častí našej stránky.
V súčasnosti pre Vás pripravujeme celkom nový obsah.
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na t.č . : 02/ 626 22 032.

EkoFond, n.f.