Karpatský rozvojový inštitút

Názov projektu:
Číslo projektu:
Podprogram:
Schválené dňa:
Schválená suma:
Mesto:
Kraj:
Anotácia:
Cieľom projektu bolo zvýšiť povedomie samospráv, ich motiváciu a zdokonaliť vedomosti pre dobré rozhodovanie vo veciach verejných s ohľadom na problematiku zmeny klímy. V rámci projektu prebehli 3 bloky aktivít. Prvou bolo zostavenie príručky pre samosprávy obsahujúcej nástroje, právomoci a možnosti samospráv zmierňovania vlastného príspevku k zmene klímy a adaptáciu na ňu. Príručka bola vydaná v náklade 300 ks a distribuovaná zdarma do samospráv.
Druhou aktivitou bol pilotný projekt - príprava a realizácia zmien v činnosti samosprávy Spišská Nová Ves s ohľadom na zmenu klímy. V rámci pilotného projektu bola vypracovaná Politika mesta pre zmiernenie príspevku k zmene klímy, Plán realizácie opatrení v oblasti zmeny klímy a Koncepcia rozvoja energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojov.
Tretí balík aktivít vrámci projektu obsahoval odborné semináre a medzinárodnú konferenciu. Tri semináre boli realizované v regiónoch Slovenska pre zástupcov municipalít, štátnej správy a mimovládnych organizácií. Na seminároch boli prezentované výstupy z príručky a výsledky pilotného projektu. Vyvrcholením bola medzinárodná konferencia za účasti inštitúcií a samospráv z krajín V4 zameraná na podporu zavádzania politiky zmierňovania a adaptácie na zmenu klímy na úrovni samospráv.
Späť na Schválené žiadosti

Prehľad obsahunávrat hore

Ospravedlňujeme sa Vám za dočasné vypnutie niektorých častí našej stránky.
V súčasnosti pre Vás pripravujeme celkom nový obsah.
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na t.č . : 02/ 626 22 032.

EkoFond, n.f.