Mladí vedci Slovenska

Názov projektu:
Číslo projektu:
Podprogram:
Schválené dňa:
Schválená suma:
Mesto:
Kraj:
Anotácia:

Predmetom projektu je organizácia medzinárodného finále súťaže European Union Contest for Young Scientists – EUCYS 2012 v Bratislave v termíne 21. - 26.9.2012. Súťaž je určená mladým vedcom vo veku 14-20 rokov zo 45 krajín sveta (maximálne 3 práce z 1 krajiny). Tí sa do súťaže zapájajú v tímoch alebo jednotlivo so svojimi bádateľskými prácami, ktorých výsledkom je originálne alebo inovatívne riešenie:

-          ľubovoľne zvolenej témy z matematiky, informatiky, chémie, biológie, ekológie, geografie a ďalších prírodovedných disciplín

-          alebo technického problému s využitím bádateľských metód a postupov.

Žiacke práce hodnotí medzinárodná odborná komisia, ktorá tiež prideľuje jednotlivé ceny víťazom. Práce sú jednak  oceňované finančnou hotovosťou (10 cien v hodnote 3 500 – 7 000 EUR), ale aj účasťou mladých bádateľov na prestížnych vedeckých pobytoch. Všetky súťažné práce budú prezentované verejnosti prostredníctvom stánkov na výstavisku Incheba. Verejnosť ako aj školy získajú informácie o prezentácii prác prostredníctvom plagátov rozmiestnených na školách a v MHD.

Podujatie je doplnené sprievodnými aktivitami ako:

-          Opening Ceremony – otvárací ceremoniál

-          Award Ceremony – slávnostné odovzdanie cien víťazným prácam

-          Intel Education Academy – podujatie organizované v spolupráci s Intel Corporation, USA pre pozvaných hostí z celého sveta

vydávanie novín EUCYS
Späť na Schválené žiadosti

Prehľad obsahunávrat hore

Ospravedlňujeme sa Vám za dočasné vypnutie niektorých častí našej stránky.
V súčasnosti pre Vás pripravujeme celkom nový obsah.
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na t.č . : 02/ 626 22 032.

EkoFond, n.f.