Občianske združenie pre rozvoj celoživotného vzdelávania

Názov projektu:
Číslo projektu:
Podprogram:
Schválené dňa:
Schválená suma:
Mesto:
Kraj:
Anotácia:
Rast konkurencieschopnosti Slovenskej republiky je úzko spojený s kvalitou ľudského kapitálu, s úrovňou vzdelania, schopnosťami jednotlivcov v spoločnosti prijímať a ďalej rozvíjať nové vedomosti a nové zručnosti. Záujem a motivácia ľudí intelektuálne rásť je jedným z cieľov EkoFondu. Aj preto v roku 2009 EkoFond podporil vzdelávanie zástupcov samospráv, miest a obcí v oblasti energetickej efektívnosti a ochrany životného prostredia prostredníctvom konferencie 19. Jesenné richtárske dni.

Organizátorom bolo občianske združenie pre celoživotné vzdelávanie, ktoré spolu s partnermi konferencie pripravili zaujímavý program zameraný predovšetkým na oboznámenie účastníkom s dôvodmi, pre ktoré je potrebné zaoberať sa energetickou efektívnosťou na úrovni miest a obcí  a súčasne aj s možnosťami čerpania nenávratných finančných príspevkov na podporu zavádzania energeticky efektívnych technológií a zvyšovania energetickej hospodárnosti budov
Späť na Schválené žiadosti

Prehľad obsahunávrat hore

Ospravedlňujeme sa Vám za dočasné vypnutie niektorých častí našej stránky.
V súčasnosti pre Vás pripravujeme celkom nový obsah.
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na t.č . : 02/ 626 22 032.

EkoFond, n.f.