OZ Človek v ohrození

Názov projektu:
Číslo projektu:
Podprogram:
Schválené dňa:
Schválená suma:
Mesto:
Kraj:
Anotácia:

EkoFond bol hlavným partnerom EKO sekcie 12. ročníka Festivalu Jeden svet, ktorý sa konal v Bratislave v dňoch 29. 11. - 4. 12. 2011. V rámci sekcie bolo premietnutých 7 dokumentárnych filmov, týkajúcich sa tém ako ekologický spôsob života, recyklácia odpadov, alternatívne zdroje energie, a to s návštevnosťou 1569 divákov (z toho 525 študentov ZŠ a SŠ). Ďalšími aktivitami EKO sekcie boli diskusia s odborníkmi o alternatívnych zdrojoch energie a eko-workshopy pre verejnosť. Pre študentov 50 stredných škôl Bratislavského kraja bola ešte pred začatím festivalu vyhlásená súťaž o najlepšiu eko-kampaň na sociálnej sieti. Od septembra mali možnosť vzhliadnuť 3 festivalové filmy a inšpirovať sa nimi pri príprave kampane na sociálnych sieťach. Súčasťou projektu bola aj Súťaž o najlepší návrh magnetky, tiež pre študentov SŠ, cieľom ktorej bolo čo najzaujímavejšou formou zobraziť potrebu šetrenia a hospodárneho zaobchádzania s energiou v domácnosti / v škole / v meste. 12 najlepších návrhov bolo počas festivalu vystavených v priestoroch KC Dunaj v Bratislave.

Späť na Schválené žiadosti

Prehľad obsahunávrat hore

Ospravedlňujeme sa Vám za dočasné vypnutie niektorých častí našej stránky.
V súčasnosti pre Vás pripravujeme celkom nový obsah.
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na t.č . : 02/ 626 22 032.

EkoFond, n.f.