Slovenská obecná vzdelávacia asociácia

Názov projektu:
Portál bezplatných poradenských služieb v oblasti energetiky a životného prostredia
Číslo projektu:
52/PP/2011
Podprogram:
Partnerské projekty
Schválené dňa:
29.06.2011
Schválená suma:
6 000 €
Mesto:
Prešov
Kraj:
Prešovský kraj
Anotácia:
EkoFond podporil vznik on-line webovej poradenskej služby v oblasti energetiky a životného prostredia týkajúcej sa energetickej bezpečnosti obcí, využívania obnoviteľných zdrojov energií, bezpečnosti prevádzkovania plynárenských zariadení a ďalších potrieb cieľovej skupiny projektu - predstaviteľov samospráv, zamestnancov obecných úradov a iných inštitúcií. Internetový portál zároveň slúži ako informačná báza na zabezpečenie aktuálnych informácií v oblastiach životného prostredia, obnoviteľných zdrojov energií a environmentálnej a osobnej bezpečnosti pri prevádzkovaní odberných a energetických zariadení.

Webový portál sa nachádza tu.
Späť na Schválené žiadosti

Prehľad obsahunávrat hore

Ospravedlňujeme sa Vám za dočasné vypnutie niektorých častí našej stránky.
V súčasnosti pre Vás pripravujeme celkom nový obsah.
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na t.č . : 02/ 626 22 032.

EkoFond, n.f.