Slovenský skauting, o.z.

Názov projektu:
Číslo projektu:
Podprogram:
Schválené dňa:
Schválená suma:
Mesto:
Kraj:
Anotácia:
Projekt Ekotábor II pokračovaním prvého ročníka realizovaného tento rok v júli. Tábor je opäť určený pre deti zamestnancov Hlavnej skupiny SPP vo veku od 12 do 15 rokov (druhý stupeň ZŠ). Tábor je tematicky zameraný na tému energia, jej šetrenie a environmentálne vzdelávanie. Organizujú ho dve spolupracujúce organizácie - Slovenský skauting a Živica (Centrum environmentálnej a etickej výchovy). Tábor bude trvať 8 dní a bude realizovaný opäť v mesiaci júl. Chod letného tábora po technickej ako aj po programovej a odbornej stránke bude zabezpečovať 7 inštruktorov a lektorov s niekoľkoročnými skúsenosťami s prácou s deťmi a mládežou, ako aj z odborníkov na témy efektívneho  hospodárenia s energiou a environmentálnej výchovy. Cieľom tábora je, aby deti vedeli vedomosti a zručnosti na ňom získané implementovať  vo svojom osobnom živote.
Späť na Schválené žiadosti

Prehľad obsahunávrat hore

Ospravedlňujeme sa Vám za dočasné vypnutie niektorých častí našej stránky.
V súčasnosti pre Vás pripravujeme celkom nový obsah.
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na t.č . : 02/ 626 22 032.

EkoFond, n.f.