STU BA, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Názov projektu:
Číslo projektu:
Podprogram:
Schválené dňa:
Schválená suma:
Mesto:
Kraj:
Anotácia:

Úvahy o alternatívach vo výrobe energie odštartovala energetická kríza začiatkom 70. rokov, odkedy sa najvyspelejšie ekonomiky sveta začali zaoberať možnosťami diverzifikácie výroby elektrickej energie, tepla a pohonných hmôt využitím iných zdrojov ako fosílnych palív.

Snahou EkoFondu je byť spoľahlivým a profesionálnym partnerom všetkým, ktorí sa rozhodli ísť cestou energetickej efektívnosti a ochrany životného prostredia a chcú tak prispieť k vytvoreniu podmienok na trvalo udržateľný rozvoj spoločnosti. Aj preto EkoFond podporil anglický preklad aktualizovanej publikácie "Obnoviteľné zdroje energie I - Technológie pre udržateľnú budúcnosť", ktorú vypracoval kolektív autorov z Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Kniha pokrýva problematiku alternatívnych zdrojov energie doma i v zahraničí.

Späť na Schválené žiadosti

Prehľad obsahunávrat hore

Ospravedlňujeme sa Vám za dočasné vypnutie niektorých častí našej stránky.
V súčasnosti pre Vás pripravujeme celkom nový obsah.
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na t.č . : 02/ 626 22 032.

EkoFond, n.f.