World Energy Council - Slovenský výbor Svetovej energetickej rady

Názov projektu:
Číslo projektu:
Podprogram:
Schválené dňa:
Schválená suma:
Mesto:
Kraj:
Anotácia:
EkoFond podporil organizáciu medzinárodného vedeckého podujatia s cieľom nadviazať a prehĺbiť spoluprácu, vymeniť informácie a skúsenosti medzi odborníkmi z praxe, univerzít a výskumných pracovísk zo Slovenska i zo zahraničia. Podujatie formou prednášok, prezentácií a diskusie prispelo k ďalšiemu rozvoju v oblasti prevádzky a riadenia energetických systémov, obnoviteľných zdrojov, ekológie a ekonomiky energetiky. Medzinárodné vedecké podujatie ENERGETIKA 2012 zastrešilo tri medzinárodné vedecké konferencie:
Energetika - Ekológia - Ekonomika 2012 – cieľom konferencie bola prezentácia súčasného stavu energetického hospodárstva a dotvorenie koncepcie energetickej politiky.
Riadenie v energetike 2012 – cieľom konferencie bolo nadviazanie a prehĺbenie spolupráce medzi odborníkmi v oblasti energetiky a predstaviteľmi výskumu a univerzít.
Obnoviteľné zdroje energie 2012 - cieľom konferencie bolo vytvorenie spoločnej platformy pre výskumných pracovníkov a odborníkov zaoberajúcich sa rôznymi oblasťami obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Konferencia umožnila vzájomné porovnanie a výmenu skúseností, či už v oblasti základného výskumu materiálov a systémov pre OZE, ale aj možnosti reálneho praktického využívania OZE v hospodárstve v nadväznosti na ekonomické a ekologické aspekty.

Viac informácií o podujatí nájdete TU.
Späť na Schválené žiadosti

Prehľad obsahunávrat hore

Ospravedlňujeme sa Vám za dočasné vypnutie niektorých častí našej stránky.
V súčasnosti pre Vás pripravujeme celkom nový obsah.
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na t.č . : 02/ 626 22 032.

EkoFond, n.f.