World Energy Council - Slovenský výbor Svetovej energetickej rady

Názov projektu:
Medzinárodná vedecká konferencia Obnoviteľné zdroje energie 2013
Číslo projektu:
106/PP/2012
Podprogram:
Partnerské projekty
Schválené dňa:
04.12.2012
Schválená suma:
7 500 €
Mesto:
Tatranské Matliare
Kraj:
Prešovský kraj
Anotácia:
Konferencia je súčasťou podujatia Elektroenergetika, ktorá zastrešuje 3 medzinárodné vedecké konferencie - EEE, CPS a OZE. Cieľom konferencie Obnoviteľné zdroje energie (OZE) 2013 je vytvorenie spoločnej platformy pre výskumných pracovníkov a odborníkov zaoberajúcich sa rôznymi oblasťami obnoviteľných zdrojov energie. Konferencia umožní vzájomné porovnanie a výmenu skúseností, či už v oblasti základného výskumu materiálov a systémov OZE, ale aj možnosti reálneho, praktického využívania OZE v hospodárstve v nadväznosti na ekonomické a ekologické aspekty.
Späť na Schválené žiadosti

Prehľad obsahunávrat hore

Ospravedlňujeme sa Vám za dočasné vypnutie niektorých častí našej stránky.
V súčasnosti pre Vás pripravujeme celkom nový obsah.
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na t.č . : 02/ 626 22 032.

EkoFond, n.f.