Združenie pre rozvoj stredoškolského odborného vzdelávania

Názov projektu:
Číslo projektu:
Podprogram:
Schválené dňa:
Schválená suma:
Mesto:
Kraj:
Anotácia:

Predmetom projektu bolo zabezpečenie realizácie Semináru "Kariérne poradenstvo", ktorý sa konal 19. apríla 2012  a bol určený najmä výchovným poradcom základných škôl, učiteľom a žiakom. Cieľom semináru bolo zvýšiť záujem žiakov o odborné vzdelávanie a prípravu, o remeslo a o živnostenské podnikanie. Lektormi na seminári boli zástupcovia ministerstiev SR, v kompetencii ktorých je vytvorenie uceleného systému kariérneho poradenstva na Slovensku, zástupcovia sektorových rád národnej sústavy povolaní a lektori z Českej republiky a Nemecka. Na seminár bol pozvaný aj zástupca EkoFondu, ktorý prezentoval aktivity fondu pre školy. Seminár bol súčasťou tradičnej celoslovenskej výstavy výrobkov žiakov stredných odborných škôl Mladý tvorca 2012, ktorá sa koná každoročne na výstavisku v Nitre.

Späť na Schválené žiadosti

Prehľad obsahunávrat hore

Ospravedlňujeme sa Vám za dočasné vypnutie niektorých častí našej stránky.
V súčasnosti pre Vás pripravujeme celkom nový obsah.
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na t.č . : 02/ 626 22 032.

EkoFond, n.f.