Domov Program 01 Kogenerácia a trigenerácia

Schválené žiadosti

V programe 01 Kogenerácia a trigenerácia na báze zemného plynu boli zatiaľ schválené 3 žiadosti v celkovej sume 305 905 €.

V programe boli schválené Správnou radou tieto žiadosti:
Podprogram Schválené dňa Žiadateľ Mesto Schválená suma
01/B Kogenerácia 16.09.2009 Mestská časť Košice - Staré Mesto Košice 67 667,00 €
01/B Kogenerácia 14.11.2009 STU ÚZ - Gabčíkovo Bratislava 113 237,00 €
01/B Kogenerácia 14.12.2012 Technická univerzita v Košiciach Košice 125 000,00 €