Domov » Novinky

Novinky

15. Január 2018
EkoFond začal  s realizáciou aktivít v rámci medzinárodného projektu SEER - towards Sustainable and Energy Efficient Real Estate Training and Education, Udržateľné a energeticky efektívne nehnuteľnosti - vzdelávanie a tréningy pre pra
18. December 2015
EkoFond podporil v Žiline projekt Základnej školy na Hollého ulici (v súčasnosti elokované pracovisko Základnej školy s materskou školou Do Stošky 8). Na projekt bola schválená suma vo výške 84 455€ v rámci programu podpory „02 Zlepšovanie energetických vlastností budov“ .
26. November 2015
EkoFond podporil inovatívny výskumný projekt Žilinskej univerzity s názvom „Porovnanie efektívnosti využitia energie zemného plynu v mikrokogeneračných jednotkách na princípe palivového článku a Stirlingovho motora“.
25. November 2015
V mesiaci november 2015 bol úspešne ukončený projekt Gymnázia M. M.Hodžu v Liptovskom Mikuláši. Cieľom projektu bolo zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy prístavby gymnázia, odstránenie bezpečnostného rizika a prevádzkových problémov s budovou a zníženie ekonomických nákladov na vykurovanie budovy. EkoFond poskytol na tento...
5. Október 2015
Od septembra 2015 EkoFond, n.f. spustil nový medzinárodný projekt EDES – Enhancing the dual education system in small and medium size entreprises in the electro-energy sector. Cieľom projektu je pomôcť preklenúť nesúlad medzi základnými a prierezovými zručnosťami v oblasti elektroenergetiky, navrhnúť opatrenia na zlepšenie kvality inštitúcií...
18. Jún 2014
EkoFond od roku 2008 podporil celkovo 192 projektov, z toho 118 v grantovom programe 02 Zlepšovanie energetickej efektívnosti budov. Mnohé z týchto projektov sú už ukončené, alebo majú naplánované ukončenie projektu v najbližšom období. Radi by sme vám predstavili projekt celkovej obnovy základnej školy vo Veľkej Lomnici, kde EkoFond podporil...
17. Apríl 2014
Dňa 26. marca 2014 sa v prvý deň konania veľtrhu RACIOENERGIA 2014 uskutočnil seminár  "Implementácia smernice 2012/27/EU o energetickej efektívnosti", ktorého témou boli možnosti, ako splniť záväzky Slovenska vyplývajúce zo smernice 2012/27/EU o energetickej efektívnosti.
21. Marec 2014
Dňa 11. marca 2014 sa v Bratislave konal medzinárodný workshop o inovatívnych technológiách v distribúcii tepla, ktorý predchádzal dvojdňovému zasadnutiu pracovnej skupiny Medzinárodnej energetickej agentúry IEA pre technológie konečného využitia. Pracovnú skupinu tvoria delegáti členských krajín Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) a jej...
18. Február 2014
Stredná odborná škola technická v Prešove, jedna z troch škôl zapojených do pilotného projektu neinvestičného fondu EkoFond, v rámci ktorého vznikol nový stredoškolský študijný odbor „technik energetických zariadení budov“, oslavuje tento rok 65. výročie od svojho založenia.
6. November 2013
Uzávierka pre prihlasovanie súťažných príspevkov vo fotografickej súťaži EkoFondu "Projekty cez objektív" uplynula 31. októbra, verejnosť však môže za svoje obľúbené fotografie hlasovať až do 30. novembra 2013.

Prehľad obsahunávrat hore

Ospravedlňujeme sa Vám za dočasné vypnutie niektorých častí našej stránky.
V súčasnosti pre Vás pripravujeme celkom nový obsah.
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na t.č . : 02/ 626 22 032.

EkoFond, n.f.