DomovNovinkyAj škola v Žiline ušetrí vďaka EkoFondu

Aj škola v Žiline ušetrí vďaka EkoFondu

Aj škola v Žiline ušetrí vďaka EkoFondu

EkoFond podporil v Žiline projekt Základnej školy na Hollého ulici (v súčasnosti elokované pracovisko Základnej školy s materskou školou Do Stošky 8). Na projekt bola schválená suma vo výške 84 455€ v rámci programu podpory „02 Zlepšovanie energetických vlastností budov“ . Cieľom projektu bolo zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy základnej školy na Hollého ulici v Žiline zateplením a výmenou okien. Stavba tejto budovy bola dokončená v roku 1965, a v súčasnosti sa nachádzala už v havarijnom stave. Vykurovanie budovy je zabezpečené z vlastnej kotolne na zemný plyn, ktorá sa nachádza v budove.

V rámci projektu prebehlo:

·          Zateplenie 2011,19 m2 obvodového plášťa a strechy nad vykurovaným  podlažím

·         Výmena 43,7m2 okien.

Kontrola reálnej spotreby po roku od realizácie projektu ukázala, že zrealizované energetické opatrenia priniesli škole nasledujúce úspory oproti predchádzajúcemu obdobiu:

·         Ročná úspora energie v technických jednotkách - 234 552 kWh/rok  - celkovo 42%

·         Ročná úspora financií na vykurovanie  - 12 401€

Vďaka zatepleniu strechy a fasády budovy boli zároveň odstránené systémové vady spôsobujúce zatekanie a zvýšila sa aj energetická úspornosť budovy.  Výmenou okien bola dosiahnutá ďalšia úspora energetických strát. Po realizácii projektu bolo na vlastné náklady vykonané vyregulovanie vykurovacej sústavy a regulácia v zásobovaní teplom.

PRED REKONŠTRUKCIOU                                                  PO REKONŠTRUKCII

    

 

Prehľad obsahunávrat hore

Ospravedlňujeme sa Vám za dočasné vypnutie niektorých častí našej stránky.
V súčasnosti pre Vás pripravujeme celkom nový obsah.
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na t.č . : 02/ 626 22 032.

EkoFond, n.f.