DomovNovinkyEkoFond celkovo rozdelil 1847 žiadateľom príspevok na nový kotol

EkoFond celkovo rozdelil 1847 žiadateľom príspevok na nový kotol

EkoFond celkovo rozdelil 1847 žiadateľom príspevok na nový kotol Bratislava, 14. máj 2010 – EkoFond, n.f., spolu so svojim zriaďovateľom spoločnosťou Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP), po ôsmich týždňoch ukončili akciu EkoBonus. Príspevky na nový kondenzačný kotol v celkovej sume 568 035€ získalo 1847 záujemcov o efektívne vykurovanie zemným plynom.

Cieľom akcie bolo zvýšiť záujem zákazníkov o šetrenie energie a zároveň ich motivovať k nákupu alebo výmene kondenzačného kotla. Okrem úspor nákladov za ušetrenú energiu, šetrí prostredníctvom technológie kondenzácie aj životné prostredie. Nové kotly sú zároveň bezpečnejšie.

EkoFond spolu so svojim zriaďovateľom  SPP, vyhlásili akciu EkoBonus 22. marca 2010. Za 37 pracovných dní prišlo do fondu 2136 žiadostí. Po posúdení získalo finančný príspevok 1847 žiadateľov, ktorí splnili všetky podmienky akcie. Príspevok bol poskytovaný na kondenzačný kotol na zemný plyn s výkonom do 30 kW vrátane. Žiadateľ mohol získať príspevok vo výške až 20 % z obstarávacej ceny samotného kotla, maximálne však do výšky 400 €. Priemerná výška poskytnutého príspevku bola 307€. EkoFond spolu rozdelil 568 035€.  

„V porovnaní s minulým rokom, sme vďaka väčšiemu rozpočtu, príspevok rozdelili trojnásobnému počtu záujemcov. Žiadatelia mali navyše dostatok času na to, aby bez problémov splnili všetky podmienky EkoBonusu, o čom svedčí aj minimálny počet zamietnutých žiadostí. Potvrdilo sa, že Slováci majú záujem o efektívne a bezpečné využívanie zemného plynu. Akciu, preto považujeme za veľmi úspešnú,“ uviedla správkyňa EkoFondu, Eva Guliková. Celkovo fond za dva roky 2009 a 2010 prostredníctvom akcií Šrotovné na kondenzačné kotly a EkoBonus podporil takmer 2300 žiadateľov celkovou sumou vo výške približne 800 000 €.

EkoFond žiadosti schvaľoval priebežne. Denne zaregistroval približne 59 žiadostí, a z nich priemere schválil 51 žiadostí. V porovnaní s minulým rokom výrazne kleslo množstvo nepodporených žiadostí. Ich počet neprekročil 8%. Najčastejšou príčinou zamietnutia žiadosti boli nekompletné údaje. Mnoho neschválených žiadostí však bolo zaslaných druhýkrát a následne, po doplnení chýbajúcich údajov, ich EkoFond podporil.

V týchto dňoch EkoFond zasiela zmluvy všetkým schváleným žiadateľom. Finančné prostriedky vypláca postupne, najneskôr  však do 8 týždňov od podpisu zmluvy. V zmysle štatútu akcie EkoFond v máji priebežne uskutočňuje náhodné kontroly dodržania podmienok akcie zo strany jednotlivých žiadateľov priamo na mieste ich bydliska. Ich cieľom je zistiť, či bol daný kotol nainštalovaný a uvedený do prevádzky na danom mieste spotreby ako aj to či boli dodržané všetky ostatné podmienky akcie. Žiadatelia, s ktorými sa spoja technickí inšpektori s cieľom dohodnúť termín návštevy, majú možnosť overiť si ich poverenie na špeciálne zriadenej telefonickej linke: 0918 180 290 alebo na adrese ekobonus@ekofond.sk.

Prehľad obsahunávrat hore

Ospravedlňujeme sa Vám za dočasné vypnutie niektorých častí našej stránky.
V súčasnosti pre Vás pripravujeme celkom nový obsah.
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na t.č . : 02/ 626 22 032.

EkoFond, n.f.