DomovNovinkyEkoFond súčasťou európskej kampane

EkoFond súčasťou európskej kampane

EkoFond súčasťou európskej kampane

EkoFond, n.f. sa stal svojim projektom Ekofond pre školy súčasťou celoeurópskej kampane Trvalo udržateľná energia v Európe. Kampaň je iniciatívou Európskej komisie, spustenej od roku 2005 a je vyhlásená v rámci programu Inteligentná energia – Európa, ktorý prispieva k dosiahnutiu cieľov energetickej politiky Európskej únie do roku 2020 v oblastiach, ako sú obnoviteľné zdroje energie, energetická účinnosť, ekologická doprava a alternatívne palivá.

Do kampane bolo doteraz zapojených takmer 1000 projektov realizovaných vo viac ako 60-tich krajinách sveta. Aktuálne je v kampani 348 projektov z celého sveta.  Kampaň sa zameriava na zvýšenie povedomia o udržateľnej energii a to prostredníctvom:

  • poskytovania podnetov pre potrebné zmeny s cieľom zvýšiť súkromné investície do technológií z oblasti trvalo udržateľnej energie;
  • šírenia osvedčených postupov medzi odbornou a širokou verejnosťou;
  • zabezpečovania vysokej úrovne informovanosti, porozumenia a podpory zo strany verejnosti;
  • vytvárania spojenectiev v téme trvalo udržateľnej energie ako platformy pre nové spoločné myšlienky a činnosti.

 

Viac informácií o kampani a do nej zapojených projektoch nájdete na stránke kampane www.sustenergy.org .