DomovNovinkyEkoFond vyhlásil už 4. ročník súťaže pre základné školy

EkoFond vyhlásil už 4. ročník súťaže pre základné školy

EkoFond vyhlásil už 4. ročník súťaže pre základné školy

      EkoFond, n.f. v rámci vzdelávacieho projektu EkoFond pre školy vyhlásil 2. novembra 2011 už 4. ročník súťaže pre II. stupeň základných škôl na tému „Energia v našej škole“.  Zámerom EkoFondu je prostredníctvom štvrtého ročníka súťaže osloviť žiakov a učiteľov:


  • aby si vyskúšali svoju tvorivosť vo vyučovacom procese,
  • aby sa dozvedeli viac o ochrane životného prostredia prostredníctvom znižovania spotreby energie a jeho osvety,
  •  aby boli aktívnejší v oblasti ochrany životného prostredia a uvedomili si, že každý z nás môže prispieť k šetreniu s energetickými zdrojmi Zeme,
  • aby mali možnosť zasúťažiť si o zaujímavé ceny,
  • aby využívali multidisciplinárne vzdelávacie metódy a rozmýšľali v súvislostiach.

Očakávame, že sa žiaci spolu s učiteľmi aj v tomto ročníku zamerajú na netradičné riešenia komplexných problémov a využijú svoje kreatívne a tvorivé schopnosti a zručnosti. Novinka tohto ročníka je, že celá súťaž prebieha na stránke Multimediálnej vzdelávacej platformy o energii 3. tisícročia.


Súťaž pozostáva  z dvoch častí a to zo Súťaže v rámci modulov a z Celkovej súťaže.


Predmetom Súťaže v rámci modulov je vypracovanie a prihlásenie súťažného príspevku na stránke platformy do jedného z modulov platformy:

a.    Modul Škola v akcii

b.    Modul Moderné vyučovanie

c.    Modul Pokusy a Videá

 

Predmetom Celkovej súťaže je:

a. Vypracovanie, realizácia a zdokumentovanie vzdelávacieho projektu pozostávajúceho z rôznych kreatívnych vzdelávacích aktivít. Ústrednou témou vzdelávacích projektov 4. ročníka súťaže je „Energia v našej škole“.  

b.    Prihlásenie aspoň jedného súťažného príspevku do všetkých troch modulov  v Súťaži v rámci modulov

c.     Absolvovanie e-learningového kurzu aspoň jedným registrovaným učiteľom.

 

Do súťaže sa môže prihlásiť ľubovoľná základná škola II. stupňa pôsobiaca na území Slovenskej republiky. Autorom môže byť učiteľ/tím učiteľov, ktorý/í aktívne vyučuje/jú ľubovoľný predmet na II. stupni ZŠ v školskom roku 2011-2012.

 

Do Súťaže v rámci modulov môže jedna škola prostredníctvom učiteľa/tímu učiteľov prihlásiť ľubovoľný počet súťažných príspevkov.

Do Celkovej súťaže sa jedna škola môže zapojiť v danom ročníku súťaže najviac s jedným vzdelávacím projektom.

Do súťaže sa môžete zapojiť po zaregistrovaní  učiteľa/školy na stránke Multimediálnej platformy v časti Registrácia. Registrácia učiteľa na platforme je dlhodobá a umožní učiteľovi vstup na platformu do zóny pre registrovaných učiteľov, zdieľanie vzdelávacích materiálov a komentovanie príspevkov ostatných učiteľov.

Uzávierky súťaže:

  • Súťaž v rámci modulov platformy má dve uzávierky – 18. januára28. marca  2012.
  • Uzávierka pre prihlásenie a splnenie podmienok Celkovej súťaže je 28. marca 2012.

Aj v tomto ročníku sa súťaží o zaujímavé ceny v rámci oboch súťaží. Odmenení budú  učitelia, žiaci aj školy.

Presné pravidlá a podmienky súťaže sú uvedené v Štatúte súťaže.

Pravidlá Súťaže v rámci modulov
Pravidlá Celkovej súťaže
Ako sa prihlásiť
Ceny v súťaži
Materiály na stiahnutie