DomovNovinkyMedzinárodný projekt SEER – novinka v aktivitách EkoFondu

Medzinárodný projekt SEER – novinka v aktivitách EkoFondu

Medzinárodný projekt SEER – novinka v aktivitách EkoFondu

EkoFond začal  s realizáciou aktivít v rámci medzinárodného projektu SEER - towards Sustainable and Energy Efficient Real Estate Training and Education, Udržateľné a energeticky efektívne nehnuteľnosti - vzdelávanie a tréningy pre pracovníkov v dotknutých sektoroch.

V  sektore nehnuteľností  v súčasnosti prebieha pôsobivý a  razantný vývoj, niekedy označovaný ako" energetická revolúcia ". Zahŕňa mnoho aspektov, od rastúceho dopytu po trvalej udržateľnosti, dostupnosti nových zdrojov obnoviteľnej energie a vývoja v stavebníctve až po správu budov a zariadení. Poskytuje veľké výzvy, príležitosti a hrozby všetkým, ktorí aktívne pôsobia v sektore nehnuteľností a vo všetkých sektoroch, ktoré  s ním súvisia. Aby sme mohli čeliť týmto výzvam, je dôležité, aby sme boli včas pripravení a vyškolení.

Dovoľte, aby sme vám predstavili projekt SEER (towards Sustainable and Energy Efficient Real Estate Training and Education) Udržateľné a energeticky efektívne nehnuteľnosti - vzdelávanie a tréningy pre pracovníkov v dotknutých sektoroch.

Projekt je riadený fínskou spoločnosťou Kiinko Real Estate Education sr, ktorá iniciovala účasť  EkoFondu v projekte z dôvodu, že neinvestičný fond EkoFond, ktorého zriaďovateľom je SPP, dlhodobo realizuje vzdelávacie projekty zamerané na zvýšenie energetickej efektívnosti a využívanie obnoviteľných zdrojov energie.

Okrem EkoFondu zaangažovala spoločnosť Kiinko  do projektu  aj ďalších zahraničných partnerov, ktorými sú:

 • AFBB Akademie für berufliche Bildung GmbH - Nemecko,

 • EkoFond, n.f. - Slovensko,

 • NCOI, NCOI Opleidingen - Holandsko,

 • Tallinna Tehnikakõrgkool UAS – Estónsko,

 •  Metropolia University of Applied Science - Fínsko.

 

Ciele projektu SEER sú nasledovné:

 • Odhad dopadov zmien z titulu prichádzajúcej energetickej revolúcie na sektor nehnuteľností

 • Identifikácia nových kompetencií a potrieb školení v realitnom sektore vyplývajúcich z energetickej revolúcie

 • Zhromaždenie nejlepších modelov vzdelávania a učenia sa, ktoré pokrývajú vyššie uvedené potreby v krajinách jednotlivých partnerov projektu

 • Spoločná kreatívna tvorba nových myšlienok, nápadov o nových druhoch vzdelávacích produktov, kvalifikácií, ktoré by mohli byť vytvorené pre odborné a ďalšie odborné vzdelávanie určené pre sektor nehnuteľností

 • Zdieľanie informácií, know-how, vzdelávacích modelov medzi partnermi projektu

 • Vývoj ďalšieho odborného vzdelávania v organizáciách partnerov projektu, zamerané na sektor nehnuteľností

 • Diseminácia výsledkov projektu v rámci krajín jednotlivých partnerov projektu medzi rôznymi skupinami odborníkov, pracujúcich v sektore nehnuteľností a dotknutých sektoroch.

 

Hlavné cieľové skupiny projektu: firmy a pracovníci pôsobiaci v sektore nehnuteľností  a sektore facility manažmentu, vlastníci a prenajímatelia budov

 

Plánované výstupy projektu SEER:

 • prieskum potrieb vzdelávania pre oblasť vymedzenú projektom (trvalá udržateľnosť a energetická efektívnosť v sektore realít)

 • tvorba správy , obsahujúcej analýzu všetkých zistení a výsledkov prieskumu za všetky krajiny zúčastnené v projekte, ako aj individuálne za jednotlivé krajiny

 • pedagogicky vytvorené vzdelávacie modely – krátka sumarizačná správa z identifikovaných existujúcich vzdelávacích aktivít, školení, tréningov

 • vypracovanie osnov nových študijných, vzdelávacích plánov, tréningov

 

Prioritná úloha EkoFondu v projekte SEER:

 • spolupráca s partnermi v rámci projektu na jednotlivých výstupoch projektu

 • zmapovanie reality a legislatívy na Slovensku – pre cieľovú skupinu projektu a pre oblasť vzdelávania  zameranú na  energetickú efektívnosť

 • výmena príkladov dobrej praxe a ich zdieľanie partnermi projektu.  EkoFond predstaví svoje vzdelávacie projekty a aktivity, ako napr.  študijný odbor technik energetických zariadení budov, ktorého vznik a etablovanie riadil EkoFond alebo ”Príručku  povolaní v oblasti obnoviteľných zdrojov energie” – výstupu vytvoreného v rámci projektu REFUGE, ktorý riadil EkoFond.

Prehľad obsahunávrat hore

Ospravedlňujeme sa Vám za dočasné vypnutie niektorých častí našej stránky.
V súčasnosti pre Vás pripravujeme celkom nový obsah.
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na t.č . : 02/ 626 22 032.

EkoFond, n.f.