DomovNovinkyO seminári "Implementácia smernice 2012/27/EU o energetickej efektívnosti"

O seminári "Implementácia smernice 2012/27/EU o energetickej efektívnosti"

O seminári
Dňa 26. marca 2014 sa v prvý deň konania veľtrhu RACIOENERGIA 2014 uskutočnil seminár  "Implementácia smernice 2012/27/EU o energetickej efektívnosti", ktorého témou boli možnosti, ako splniť záväzky Slovenska vyplývajúce zo smernice 2012/27/EU o energetickej efektívnosti. Podujatie pripravila Slovenská inovačná a energetická agentúra v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU a okrem zástupcov SIEA a Ministerstva hospodárstva SR s účastníkmi seminára, medzi ktorými nechýbal ani EkoFond, diskutovali aj predstavitelia českého Ministerstva průmyslu a obchodu, ktorí informovali o stave implementácie smernice do legislatívy ČR.

Prezentácie, ktoré odzneli na seminári a fotogalériu z podujatia si môžete prezrieť na webovej stránke SIEA.