DomovNovinkyPrvé žiadosti o EkoBonus schválené

Prvé žiadosti o EkoBonus schválené

Prvé žiadosti o EkoBonus schválené Dňa 24. 3 . 2010 – len dva dni po začatí akcie  - bolo schválených prvých päť doručených žiadostí v  celkovej sume 1418,70 €. Prvým úspešným žiadateľom sa stal pán Karol Šťastný zo Senice.

Zoznam schválených žiadostí je zverejnený na tejto stránke. Zoznam budeme pravidelne aktualizovať a dopĺňať o ďalších žiadateľov, ktorých žiadosti splnili všetky požiadavky stanovené v štatúte akcie a teda boli schválené. Zároveň sa tam aj dozviete aká celková suma bola zatiaľ rozdelená a koľko financií zostáva ešte k dispozícii na ďalšie príspevky.

Akciu EkoBonus vyhlásil neinvestičný fond EkoFond spolu so svojím zriaďovateľom spoločnosťou Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP). EkoFond vyčlenil zo svojich prostriedkov pre rok 2010 na túto akciu 568 000 €.  Akcia potrvá až do úplného vyčerpania finančných prostriedkov určených pre túto akciu, najneskôr sa však uzavrie 31. decembra 2010.

Prehľad obsahunávrat hore

Súťaže »

 • EnergyMonitor
 • Auto na CNG
 • Výskum,vývoj a nové technológie
 • Plynové tepelné čerpadlá

Aktuálne výzvy »

 • EnergyMonitor
 • Auto na CNG
 • Výskum,vývoj a nové technológie
 • Plynové tepelné čerpadlá

Programy a granty »

 • EnergyMonitor
 • Auto na CNG
 • Výskum,vývoj a nové technológie
 • Plynové tepelné čerpadlá

Vlastné projekty »

 • EnergyMonitor
 • Auto na CNG
 • Výskum,vývoj a nové technológie
 • Plynové tepelné čerpadlá

Partnerské projekty »

 • EnergyMonitor
 • Auto na CNG
 • Výskum,vývoj a nové technológie
 • Plynové tepelné čerpadlá

Zaujímavé témy »

 • EnergyMonitor
 • Auto na CNG
 • Výskum,vývoj a nové technológie
 • Plynové tepelné čerpadlá