DomovNovinkySPPoločne až do 6.mája!

SPPoločne až do 6.mája!

SPPoločne až do 6.mája!
Predkladať projekty do programu SPPoločne, je možné až do 6.mája 2013!

Program vznikol za spolupráce SPP, Nadácie SPP a EkoFondu. V rámci SPPoločne bude podporená realizácia projektov verejnoprospešného charakteru, určených na zlepšenie komunitného života vo všetkých regiónoch Slovenska.

Program je určený:

-       mimovládnym organizáciám,
-       školám a školským zariadeniam,
-       kultúrnym inštitúciám,
-       športovým zariadeniam,
-       obciam či mestám.

Kreatívne projekty, ktoré uspejú, môžu získať podporu do výšky 8000 EUR a to buď v oblasti kultúry a športu, alebo na ochranu životného prostredia či vzdelávania.

Odborná hodnotiaca komisia vyberie 240 projektov z celého Slovenska, ktoré sa potom budú uchádzať o Vaše hlasy vo verejnom on-line hlasovaní. Šancu uspieť má minimálne 12 projektov v každom z 3 regiónov Slovenska (západ, stred a východ, teda spolu aspoň 36) s najvyšším počtom pridelených hlasov. Suma vyčlenená na program je až 320 000 EUR, preto neváhajte a prihláste svoj projekt až do 6.mája!

Viac info TU!