DomovNovinkyŽiaci a škôlkari v Myjave majú vďaka EkoFondu energeticky efektívnu školu

Žiaci a škôlkari v Myjave majú vďaka EkoFondu energeticky efektívnu školu

Žiaci a škôlkari v Myjave majú vďaka EkoFondu energeticky efektívnu školu

Mesto Myjava získalo od EkoFondu v rámci programu 02 Zlepšovanie energetických vlastností budov finančný príspevok vo výške 28 510 € na zateplenie obvodového plášťa, výmena okien a hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy v budove Základnej školy Turá Lúka. Jedná sa o základnú školu zlúčenú s materskou školou, objekt s centrom pre deti predškolského a školského veku. Budova školy bola postavená 1982.

Najväčším nedostatkom zariadenia MŠ/ZŠ Turá Lúka bol nevyhovujúci stav práve obvodového plášťa, tepelnoizolačné vlastnosti obvodového muriva a okenných výplní. Cieľom projektu bolo zateplenie obvodového plášťa, výmena okien a hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy,  tým pádom sa mali znížiť energetické náklady na objekt a taktiež sa týmito opatreniami mali zlepšiť podmienky pre výchovno-vzdelávací proces či už žiakov alebo učiteľov.

V mesiaci december 2015 bol projekt úspešne ukončený. Jeho ukončeniu predchádzala kontrola reálne dosiahnutých parametrov. Ukazovatele, ktoré boli naplánované v predkladanej žiadosti sa podarilo nielen naplniť, ale dokonca boli dosiahnuté mierne vyššie hodnoty:

  • Úspora v spotrebe energie mala byť 59%, v skutočnosti bola dosiahnutá reálna úspora energie 64%;
  • Úspora v technických jednotkách bola 50 145 kWh/rok;
  • Ročná úspora finančných nákladov mala byť 3 143 €/rok, v skutočnosti bola dosiahnutá úspora finančných nákladov 3 261 €/rok;
  • Predpokladaná energetická trieda pre budovu mala byť D, v skutočnosti bola dosiahnutá  energetická trieda C.
  • Sme veľmi radi, že podľa záverečnej správy realizácia projektu pozitívne ovplyvnila žiakov školy a jej pracovníkov, ktorým sa výrazne zlepšili podmienky pri vyučovaní. Prišlo k úspore finančných prostriedkov, ktoré sa využívajú pre rôzne potreby školy. Zlepšilo sa prostredie žiakov a zamestnancov predškolského a školského zariadenia. Rekonštrukcia stavby mala v tejto lokalite veľmi pozitívny ohlas ako zo strany návštevníkov školy, tak aj miestnych obyvateľov.

PRED REALIZÁCIOU PROJEKTU

 

PO REALIZÁCII PROJEKTU