Domov » Novinky

Novinky

26. Apríl 2012
Dňa 25. apríla 2012 prebehla uzávierka v grantovom programe 04 Výskum, vývoj a zavádzanie progresívnych technológií na báze zemného plynu. Chceli by sme sa touto cestou poďakovať všetkým záujemcom, ktorí nám prejavili svoju dôveru, venovali čas a finančné prostriedky príprave projektu  a predložili ho do EkoFondu.
23. Apríl 2012
Vo štvrtok, 19. Apríla 2012 na výstave Mladý tvorca 2012 v Nitre EkoFond spolu so SOŠ elektrotechnickou Trnava obsadil 2. miesto v súťaži o Cenu ministra hospodárstva za „Najlepšiu spoluprácu strednej odbornej školy so zamestnávateľskou sférou pri príprave žiakov pre odvetvia v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR“ vyhlásen...
18. Apríl 2012
V utorok, 17.apríla 2012, sa konala v Bratislave konferencia TREND CSR FÓRUM 2012 pod názvom: „Ako to vyzerá, keď sa podpora vzdelávania od firiem robí naozaj“ organizovaný časopisom TREND v spolupráci s Centrom pre filantropiu, nadáciou Pontis a českým Fórom Dárcu.    
9. Apríl 2012
4. ročník súťaže pre II. stupeň základných škôl s názvom "Energia v našej škole" je ukončený. Ďakujeme všetkým zapojeným učiteľom za množstvo zaujímavých a podnetných súťažných príspevkov. Súťažné príspevky, ktoré ste do súťaže zaslali sú v štádiu hodnotenia. Výsledky Súťaže v rámci modulov platformy a  Celkovej súťaže zverejníme 6.júna...
5. Marec 2012
EkoFond, neinvestičný fond zriadený SPP, vyhlásil výzvu na podávanie projektov v treťom kole programu Výskum, vývoj a zavádzanie nových progresívnych technológií na báze zemného plynu.
5. Marec 2012
Nevieš sa rozhodnúť, kam na strednú školu? Zaujímajú ťa nové technológie? Chcel by si mať po škole istotu dobrého uplatnenia, alebo dobrý základ na vysokú školu technického zamerania?
18. Január 2012
Bratislava, 18. januára 2012 – Novú odbornú publikáciu s názvom „Architektúra energetických výrobní na báze plynu“ pokrstili dnes osobnosti slovenskej architektúry, akademický zbor Fakulty architektúry STU v Bratislave, zástupcovia spoločnosti SPP a neinvestičného fondu EkoFond, ktorý vydanie knihy finančne podporil. Architektonická verejnosť tak...
9. Január 2012
Dňa 26. júna 2012 schválila Správna rada EkoFondu na svojom zasadnutí projekty predložené v rámci štyroch grantových programov. S radosťou Vám oznamujeme, že bolo podporených 26 projektov celkovou sumou vo výške 1 174 467 Eur.  Najväčší záujem a aj najvyššia suma je rozdelená na projekty v oblasti zvyšovania energetickej hospodárnosti budov...
7. December 2011
Ďakujeme, že ste sa zapojili do našej súťaže, či už priamo na festivale Jeden svet alebo elektronicky. Kvíz nám celkovo vyplnilo 47 súťažiacich. Z nich sme vyžrebovali troch nových majiteľov eko-hodín na citrónovú vodu. Stali sa nimi: Ivan Šupej, Monika Hricková a Michal Marčiš. Ak ste jedným zo šťastných majiteľov, tak gratulujeme, ak...
5. December 2011
EkoFond poskytol od svojho vzniku v roku 2008 pomocnú ruku celkom 134 jednotlivcom a verejnoprospešným subjektom a prostredníctvom grantových programov prerozdelil na realizáciu projektov sumu 4 440 882,83 €. Svoje postavenie najkomplexnejšieho existujúceho subjektu, ktorý sa zameriava na dosahovanie energetickej efektívnosti na Slovensku, potvrd...

Prehľad obsahunávrat hore

Ospravedlňujeme sa Vám za dočasné vypnutie niektorých častí našej stránky.
V súčasnosti pre Vás pripravujeme celkom nový obsah.
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na t.č . : 02/ 626 22 032.

EkoFond, n.f.