Domov » Novinky

Novinky

1. December 2011
Správna rada na svojom včerajšom zasadnutí schválila 7 žiadostí v programe "05 Podpora rozvoja využitia alternatívneho motorového paliva CNG v slovenskej doprave". Finančný príspevok pre fyzické osoby (podprogram B) vo výške 2 000 € od EkoFondu bol pridelený  prvým trom žiadateľom. Tí okrem nenávratného finančného príspevku získali aj zľavu (...
1. December 2011
EkoFond v spolupráci so Strednou odbornou školou technickou v Prešove 25.11.2011 slávnostne otvoril ďalšiu odbornú učebňu pre praktickú výučbu za prítomnosti predstaviteľov EkoFondu a SPP, samotnej školy, Prešovského samosprávneho kraja ako zriaďovateľa školy, mesta Prešov, Aliančných partnerov SPP, ako aj ostatných stredných a základných škôl...
2. November 2011
      EkoFond, n.f. v rámci vzdelávacieho projektu EkoFond pre školy vyhlásil 2. novembra 2011 už 4. ročník súťaže pre II.
26. Október 2011
V podpore právnických osôb až do výšky 7000 € pokračujeme aj naďalejEkoFond v spolupráci so svojim zriaďovateľom Slovenským plynárenským priemyslom pokračuje v stabilnej podpore verejnoprospešných organizácií, miest a obcí pri nákupe automobilov s pohonom na CNG, ktoré nebudú využívané na podnikanie. Naďalej chceme prostredníctvom grantového...
27. September 2011
Správna rada EkoFondu rozhodla o podpore ďalších 6 projektov v oblasti zvyšovania energetickej efektívnosti celkovou sumou vo výške  35 371,5 €. Prehľady podporených projektov:
29. Jún 2011
Správna rada Ekofondu rozhodla o podpore ďalších 25 projektov v oblasti zvyšovania energetickej efektívnosti celkovou sumou vo výške 873 131€. Prehľady podporených projektov: 21 projektov podporených v grantovom programe  „02 Zlepšovanie energetickej hospodárnosti budov“ celkovou sumou 740 381€;
27. Apríl 2011
Prihlasovanie do 3. ročníka súťaže pre základné školy na tému „Energia u nás doma“ bolo ukončené. Ďakujeme všetkým školám, učiteľom a žiakom, ktorí si našli chuť a čas realizovať vzdelávacie aktivity  a zapojiť sa s nimi do súťaže. Do uzávierky súťaže nám prišlo 180 súťažných príspevkov, z toho 45 celkových projektov, 92 metodických materiá...
27. Apríl 2011
Na základe rozhodnutia Správnej rady z 27. apríla 2011 podporí  EkoFond v troch grantových programoch 26  nových projektov v celkovej hodnote 1 077 806 € a 3 partnerské projekty v celkovej hodnote 17 800 €.Prehľady podporených projektov:
12. Apríl 2011
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP), v spolupráci s neinvestičným fondom EkoFond, ktorého zakladateľom je SPP, organizujú v dňoch 15. – 16. 4. 2011 od 10:00 do 20:00 v priestoroch nákupného centra Avion Shopping Park Bratislava prezentačnú akciu Dni energie SPP na tému „Úspory energie“.Príďte a dozviete sa informácie o:-    ...
7. Apríl 2011
Štvrtá uzávierka pre prijímanie žiadostí o finančný príspevok v roku 2011 bude 17. 8. 2011 . Projekty môžete predkladať do dvoch grantových programov:Program 01 Kogenerácia a trigenerácia na báze zemného plynuProgram 05 Podpora využitia motorového paliva CNG v slovenskej doprave

Prehľad obsahunávrat hore

Ospravedlňujeme sa Vám za dočasné vypnutie niektorých častí našej stránky.
V súčasnosti pre Vás pripravujeme celkom nový obsah.
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na t.č . : 02/ 626 22 032.

EkoFond, n.f.