Podporené projekty

EkoFond n.f. vyčlenil na priamu podporu projektov v rámci piatich otvorených grantových programov 8 003 398,91 €. Od roku 2008 bolo podporených 192 projektov celkovou sumou vo výške 5 742 153,01 €. Nasledujúca tabuľka ukazuje zostatok financií v jednotlivých programoch:


Suma určená na program Podporené projekty Zostatok
Program 01 - Kogenerácia a trigenerácia na báze zemného plynu (2008-2011)
Financie určené na projekty 896 235,80 € 305 904,90 € 590 330,90 €
A. Mikrokogenerácia neurčené
0 €
B. Kogenerácia neurčené
305 904,90 €
C.Trigenerácia neurčené
0 €
Program 02 - Zlepšovanie energetických vlastností budov (2008-2011)
Financie určené na projekty 5 402 454,11 € 4 502 454,11 € 900 000 €
A. Rodinné domy (ukončené)
89 289,73 € 89 289,73 € 0 €
B. Bytové domy (ukončené)
497 908,78 € 497 908,78 € 0 €
C. Verejné budovy neurčené €
 1 393 602,97 € neurčené
D. Školy a školské zariadenia neurčené € 2 507 962,63 € neurčené
Program 03 - Podpora inštalácie plynových tepelných čerpadiel (2011)
Financie určené na projekty 400 000 €
 0 € 400 000 €
Program 04 - Zavádzanie progresívnych technológií na báze zemného plynu (2008-2011)
Financie určené na projekty  817 663 € 617 663 € 200 000 €
Program 05 - Podpora využitia alternatívneho motorového paliva CNG (2008-2011)
Financie určené na projekty 487 046 €329 821 €


157 225 €
A. Právnické osoby 387 046 €285 821 €


101 225 €
B. Fyzické osoby 100 000 €  44 000 €


56 000 €

EkoFond v spolupráci s inými neziskovými organizáciami realizuje partnerské projekty, ktoré majú verejnoprospešný charakter. Od roku 2008 EkoFond podporil 34 partnerských projektov celkovou sumou 506 774,05 €.

V rámci svojich vlastných aktivít EkoFond realizuje dlhodobý projekt s názvom EkoFond pre školy. Od roku 2008 boli aktivity v rámci projektu podporené celkovou sumou viac ako 1,7 milióna eur.

Podporené projekty si môžete pozrieť aj priamo na mape:

Podrobné informácie k jednotlivým schváleným žiadostiam nájdete v rámci grantových programov.

Novinky

1/66
15.1.20182,325x zobrazené
EkoFond začal  s realizáciou aktivít v rámci medzinárodného projektu SEER - towards Sustainable and Energy Efficient Real Estate...

Médiá

2/34
20.11.20139,163x zobrazené
Bratislava, 18. november 2013 –  EkoFond, neinvestičný fond, v spolupráci s partnermi, dnes usporiadal odbornú konferenciu v rámci aktivít...

Prehľad obsahunávrat hore

Ospravedlňujeme sa Vám za dočasné vypnutie niektorých častí našej stránky.
V súčasnosti pre Vás pripravujeme celkom nový obsah.
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na t.č . : 02/ 626 22 032.

EkoFond, n.f.