Školy

EkoFond v rámci svojich aktivít zameraných na cieľovú skupinu školy, poskytuje finančné príspevky, ktorých rozsah, podmienky pridelenia a kritéria vyhodnotenia sú podrobne spracované a zverejnené formou výzvy vždy pred začatím programu. Naše programy:


EkoFond v roku 2008 spustil viacročný projekt EkoFond pre školy, v rámci ktorého realizuje aktivity pre základné i stredné školy:

Už piaty rok po sebe EkoFond vyhlásil súťaž pre základné školy, tentokrát na tému “Energia v našej škole”, do ktorej sa mohli zapojiť učiteľia a žiaci II.stupňa ZŠ so svojim vzdelávacím projektom a vyhrať tak lákavé ceny pre seba i školu.

Pre najmenších žiakov sú na stránke fondu pripravené interaktívne webové hry vo viacerých jazykoch, ktoré nielen poradia deťom ako šetrne zaobchádzať s energiou, ale aj poslúžia pedagógom ako učebná pomôcka. Vďaka rôznym jazykovým mutáciám ich možno využiť aj pri výučbe cudzích jazykov.

V rámci spolupráce so strednými školami EkoFond pripravil nový študijný odbor „Technik energetických zariadení budov“, ktorého študenti budú mať nielen prístup k najnovším informáciám v oblasti energetiky a obnoviteľných zdrojov energie, ale budú mať k dispozícii aj zmodernizované dielne praktického vyučovania obsahujúce inovatívne technológie.  Uvedený študijný odbor sa začal vyučovať od 1.9.2010 na vybraných troch stredných odborných školách v Trnave, Banskej Bystrici a v Prešove.

Novinky

1/12
18.2.20146,362x zobrazené
Stredná odborná škola technická v Prešove, jedna z troch škôl zapojených do pilotného projektu neinvestičného fondu EkoFond, v rámci ktorého vznikol...

Médiá

1/10
18.11.20099,413x zobrazené
Bratislava, 18. júna 2009 – Predseda Správnej rady neinvestičného fondu EkoFond Jean Jacques Ciazynski dnes v Bratislave vyhlásil výsledky prvého roč...

Prehľad obsahunávrat hore

Ospravedlňujeme sa Vám za dočasné vypnutie niektorých častí našej stránky.
V súčasnosti pre Vás pripravujeme celkom nový obsah.
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na t.č . : 02/ 626 22 032.

EkoFond, n.f.