Fotografie z vyhlásenia výsledkov súťaže "Energia v doprave"

Dňa 20. mája 2010 sa v priestoroch SPP v Bratislave konalo slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže "Energia v doprave - ako budeme žiť v budúcnosti". Vyhlásenia výsledkov sa zúčastnili zástupcovia 16 ocenených škôl spolu so žiakmi, ktorí sa podielali na projektoch. Súčasťou vyhlásenia bola aj výstava najkrajších výstupov zo všetkých projektov ako aj výstava fotografií z víťazných projektov. Výsledky súťaže spolu s popisom jednotlivých projektov si môžete pozrieť na tejto stránke.