Domov EkoFond pre školy Základné školy Archív predchádzajúcich ročníkov Archív - I. ročník súťaže

Slávnostné vyhlásenie výsledkov

Slávnostné vyhlasovanie výsledkov súťaže a odovzdávanie ocenení za najkreatívnejšiu hodinu na tému „Zemný plyn a energie 3. tisícročia“ sa konalo 18.6.2009 v Bratislave za účasti zástupcov Správnej rady a riaditeľky Ekofondu, n. f., učiteľov a žiakov všetkých 15 víťazných škôl, zamestnancov spoločnosti SPP ako aj novinárov.