Domov EkoFond pre školy

Vysoké školy

V roku uplynulých rokoch EkoFond podporil aj tieto projekty pre vysoké školy:

  • aktualizovaná publikácia "Obnoviteľné zdroje energie I - Technológie pre udržateľnú budúcnosť" v anglickom jazyku, ktorú vypracoval kolektív autorov z Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Kniha pokrýva problematiku alternatívnych zdrojov energie doma i v zahraničí. Výška podpory predstavuje 6 638,78 EUR.
  • súťaže "Medzinárodná ekologická súťaž EKO2009" pre zamestnancov organizácií, študentov vysokých a stredných škôl ako aj pedagógov. Predmetom súťaže boli technické riešenia, vynálezy, patenty, racionalizačné riešenia zavedené, vyriešené alebo realizované v období od januára 2008 do júna 2009, ktoré znižujú zaťaženie životného prostredia a zvyšujú povedomie mladej generácie o miere zaťaženia a ochrany životného prostredia s cieľom riešenia ekologických problémov.Výška podpory predstavuje 3 000 EUR.
  • vydanie publikácie "Architektúra energetických výrobní na báze zemného plynu", ktorá bude svojím obsahom prvá na Slovensku. Výška podpory predstavuje 16 762,93 EUR.

Tieto projekty pre sú podporované v rámci Partnerských projektov.

V programe 04 Výskum, vývoj a zavádzanie nových progresívnych technológií na báze zemného plynu boli podporené tieto projekty vysokých škôl:

  • Monitorovací systém bezpečnosti prevádzky plynu pri zavádzaní nových technológií
  • Vývoj zariadenia na kombinované využitie bioplynu a zemného plynu pre malé a stredné obce

Novinky

1/12
18.2.20146,367x zobrazené
Stredná odborná škola technická v Prešove, jedna z troch škôl zapojených do pilotného projektu neinvestičného fondu EkoFond, v rámci ktorého vznikol...

Médiá

1/10
18.11.20099,422x zobrazené
Bratislava, 18. júna 2009 – Predseda Správnej rady neinvestičného fondu EkoFond Jean Jacques Ciazynski dnes v Bratislave vyhlásil výsledky prvého roč...

Prehľad obsahunávrat hore

Ospravedlňujeme sa Vám za dočasné vypnutie niektorých častí našej stránky.
V súčasnosti pre Vás pripravujeme celkom nový obsah.
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na t.č . : 02/ 626 22 032.

EkoFond, n.f.