Domov Program 01 Kogenerácia a trigenerácia

Schválené žiadosti

V programe 01 Kogenerácia a trigenerácia na báze zemného plynu boli zatiaľ schválené 3 žiadosti v celkovej sume 305 905 €.

V programe boli schválené Správnou radou tieto žiadosti:
Podprogram Schválené dňa Žiadateľ Mesto Schválená suma
01/B Kogenerácia 16.09.2009 Mestská časť Košice - Staré Mesto Košice 67 667,00 €
01/B Kogenerácia 14.11.2009 STU ÚZ - Gabčíkovo Bratislava 113 237,00 €
01/B Kogenerácia 14.12.2012 Technická univerzita v Košiciach Košice 125 000,00 €

Novinky

1/12
18.2.20145,870x zobrazené
Stredná odborná škola technická v Prešove, jedna z troch škôl zapojených do pilotného projektu neinvestičného fondu EkoFond, v rámci ktorého vznikol...

Médiá

1/10
18.11.20098,799x zobrazené
Bratislava, 18. júna 2009 – Predseda Správnej rady neinvestičného fondu EkoFond Jean Jacques Ciazynski dnes v Bratislave vyhlásil výsledky prvého roč...