Vízia, poslanie a hodnoty


Našou snahou je byť...

...spoľahlivým a profesionálnym partnerom pre všetkých, ktorí sa rozhodli ísť cestou energetickej efektívnosti a chcú tak prispieť k vytvoreniu podmienok pre trvalo udržateľný rozvoj spoločnosti.


Účelom neinvestičného fondu sú...

  • podpora ochrany a tvorby životného prostredia,
  • podpora efektívneho využívania energií,
  • podpora aktivít zameraných na vyššie uvedené oblasti v spojení s osvetou.


Aj my máme svoju filozofiu...

... a vyznávame určité hodnoty:


Inovatívnosť

...preto podporujeme aplikovaný výskum a vývoj technológií na báze zemného plynu a pilotné projekty netradičného, resp. inovatívneho spojenia zemného plynu s inými druhmi energie. Aj preto sme  naše  aktivity v oblasti vlastných projektov nasmerovali prioritne do oblasti školstva s cieľom podporiť inovatívny prístup k výuke vybraných „klasických“  predmetov novými metódami s cieľom zatraktívniť ju, vytvoriť podmienky na medzipredmetový prístup k výuke a obohatiť ju novými aktuálnymi informáciami a poznatkami.


Iniciatíva

...preto sa snažíme zamerať naše aktivity na proaktívne riešenie problematiky  v oblasti výroby a spotreby energií, ktoré prináša primárne benefity podporeným subjektom najmä v oblasti zníženia nákladov na zabezpečenie svojich energetických potrieb, sekundárne v oblasti  pozitívneho vplyvu na životné prostredie.


Partnerstvo

...preto sú naše aktivity zamerané najmä na podporu „nepodnikateľských subjektov“, najmä  neziskových organizácií, škôl, obcí, VÚC a organizácií nimi zriadených. Preto je našou víziou byť profesionálnym a spoľahlivým partnerom všetkým, ktorí sa zameriavajú na  zlepšenie energetickej efektívnosti a kvality životného prostredia, s cieľom prispieť k vytvoreniu podmienok pre trvalo udržateľný rozvoj spoločnosti.


Etika a transparentnosť

...preto sú všetky podmienky a kroky rozhodovacieho procesu a procesu podpory otvorene komunikované a zverejnené na webovej stránke fondu, rovnako ako aj zoznam všetkých podporených projektov. Samozrejmosťou je plnenie si povinností, ktoré fondu vyplývajú zo zákona.

Prehľad obsahunávrat hore

Ospravedlňujeme sa Vám za dočasné vypnutie niektorých častí našej stránky.
V súčasnosti pre Vás pripravujeme celkom nový obsah.
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na t.č . : 02/ 626 22 032.

EkoFond, n.f.