Domov EkoFond pre školy Stredné školy

Financovanie projektu

Činnosť EkoFondu je zabezpečovaná a financovaná prostredníctvom finančných príspevkov svojho zriaďovateľa – SPP (mimo príjmov z asignovanej dane). Okrem finančných zdrojov škôl, ich zriaďovateľov a nenávratných finančných príspevkov samotného EkoFondu, bola na podporu vybudovania odborných učební vytvorená aj spoločná grantová schéma EkoFondu a UNDP v celkovej výške 190 536 USD, ktorej financovanie bolo zrealizované v pomere 50/50.

Celkové investície do prípravy a rozvoja študijného odboru

Akcia
 Suma (v eur)
 
Vybavenie dielní - EkoFond + Alianční partneri SPP+ grantová schéma UNDP
 642 731
 Vzdelávanie učiteľov, príprava učebníc a komunikácia a propagácia odboru - EkoFond 140 000
 Nefinančný vklad - vlastná práca EkoFondu, SPP a Aliančných partnerov SPP - 3 roky práce 3 zamestnancov EkoFondu na plný úväzok,

- poskytnutie know-how  SPP vo forme priebežných konzultácií technických otázok počas trvania celého projektu,

– vzdelávanie učiteľov a poskytnutie vzdelávacích materiálov od Aliančných partnerov SPP
 Spolu 782 731

Novinky

1/66
15.1.20182,309x zobrazené
EkoFond začal  s realizáciou aktivít v rámci medzinárodného projektu SEER - towards Sustainable and Energy Efficient Real Estate...

Médiá

1/34
21.11.20139,784x zobrazené
Bratislava, 20. novembra 2013 – REFUGE, jeden z medzinárodných projektov EkoFondu, sa dostal do finále. Jeho úspešné výsledky boli kľúčovou tému dneš...

Prehľad obsahunávrat hore

Ospravedlňujeme sa Vám za dočasné vypnutie niektorých častí našej stránky.
V súčasnosti pre Vás pripravujeme celkom nový obsah.
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na t.č . : 02/ 626 22 032.

EkoFond, n.f.