Domov EkoFond pre školy

V. ročník Súťaže pre školy

Aj v školskom roku 2012/2013 spustil EkoFond súťaž pre aktívnych a kreatívnych učiteľov a žiakov základných škôl a 1. stupňa 8-ročných gymnázií na celom Slovensku. Súťaž bola súčasťou dlhodobého projektu s názvom EkoFond pre školy, ktorého cieľom je podporiť záujem žiakov a pedagógov základných škôl o vzdelávanie v oblasti energetickej efektívnosti a ochrany životného prostredia, a zároveň facilitovať inovatívne a interaktívne prístupy vo vzdelávaní. Už 5. ročník Súťaže, tento rok na tému „Energia v našom meste“, pokračoval v tradícii predchádzajúcich ročníkov, no zároveň prinášal niekoľko nových prvkov.

Súťaž bola otvorená 22. októbra 2012, prebiehala v dvoch paralelných, samostatne hodnotených častiach – prvou bola Hlavná súťaž, druhou Súťaž v rámci modulov. V Hlavnej súťaži bola netradičnou úlohou súťažiacich tímov do 24. apríla 2013 zrealizovať a zdokumentovať kampaň na osvetu témy znižovania spotreby energie určenú miestnej komunite, pričom na tento účel mohli tímy od EkoFondu získať aj hodnotný komunikačný balíček. V Súťaži v rámci modulov (Moderné vyučovanie, Škola v akcii, Pokusy a videá) mohli súťažiaci do 15. mája 2013 v troch uzávierkach prihlasovať svoje metodické materiály k zrealizovaným aktivitám, zrealizované energetické opatrenia a popisy zrealizovaných pokusov. Do Súťaže v rámci modulov sa tento rok po prvýkrát mohli zapojiť aj žiaci a učitelia 1. stupňa základných škôl. Všetky súťažné príspevky boli hodnotené odbornou hodnotiacou komisiou. Celá súťaž prebiehala na multimediálnej online platforme www.platforma.ekofond.sk, z ktorej mohli súťažiaci zároveň aj čerpať inšpirácie pre svoje súťažné aktivity.

Tento rok zabodovali v súťaži EkoFondu originálne nápady ako ušetriť energiu, napríklad vypnutie každej druhej lampy v uliciach mesta, hustenie pneumatík v kolesách áut rodičov žiakov, vyhlásenie Dňa nenakupovania, vlastnoručné zostrojenie bicykla na výrobu elektrickej energie. Väčšina týchto nápadov bola podložená presným výpočtom úspory.

Víťazom sa stala Základná škola T. J. Moussona 4 v Michalovciach. Jej žiaci a učitelia získali za víťazný projekt „Kde bolo, tam boloprvú cenu - realizáciu vybraného energetického opatrenia pre svoju školu v hodnote 1 600 eur a finančné prostriedky na nákup učebných pomôcok v hodnote 1 000 eur. Pani učiteľka získala osobnú odmenu 600 eur a žiaci vecné ceny v hodnote 300 eur. EkoFond odovzdal ešte ďalších 9 cien v Hlavnej súťaži a v Súťaži v rámci modulov. Všetci ocenení si zo súťaže odniesli ceny v celkovej hodnote takmer 15 000 eur. Výsledky súťaže za prítomnosti 10 ocenených škôl slávnostne vyhlásila správkyňa EkoFondu, Eva Guliková, 20.júna 2013 v kongresovej sále SPP.


Výsledky súťaže spolu s víťaznými príspevkami si môžete pozrieť TU.

Novinky

1/65
21.3.201499x zobrazené
Dňa 11. marca 2014 sa v Bratislave konal medzinárodný workshop o inovatívnych technológiách v distribúcii tepla, ktorý predchádzal dvojdňovému...

Médiá

1/35
21.11.2013622x zobrazené
Bratislava, 20. novembra 2013 – REFUGE, jeden z medzinárodných projektov EkoFondu, sa dostal do finále. Jeho úspešné výsledky boli kľúčovou tému dneš...