Karpatský rozvojový inštitút

Názov projektu:
Uvedomelé samosprávy reagujú na zmeny klímy
Číslo projektu:
18/PP/2010
Podprogram:
Partnerské projekty
Schválené dňa:
30.06.2010
Schválená suma:
8 500 €
Mesto:
Košice
Kraj:
Košický kraj
Anotácia:
Cieľom projektu bolo zvýšiť povedomie samospráv, ich motiváciu a zdokonaliť vedomosti pre dobré rozhodovanie vo veciach verejných s ohľadom na problematiku zmeny klímy. V rámci projektu prebehli 3 bloky aktivít. Prvou bolo zostavenie príručky pre samosprávy obsahujúcej nástroje, právomoci a možnosti samospráv zmierňovania vlastného príspevku k zmene klímy a adaptáciu na ňu. Príručka bola vydaná v náklade 300 ks a distribuovaná zdarma do samospráv.
Druhou aktivitou bol pilotný projekt - príprava a realizácia zmien v činnosti samosprávy Spišská Nová Ves s ohľadom na zmenu klímy. V rámci pilotného projektu bola vypracovaná Politika mesta pre zmiernenie príspevku k zmene klímy, Plán realizácie opatrení v oblasti zmeny klímy a Koncepcia rozvoja energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojov.
Tretí balík aktivít vrámci projektu obsahoval odborné semináre a medzinárodnú konferenciu. Tri semináre boli realizované v regiónoch Slovenska pre zástupcov municipalít, štátnej správy a mimovládnych organizácií. Na seminároch boli prezentované výstupy z príručky a výsledky pilotného projektu. Vyvrcholením bola medzinárodná konferencia za účasti inštitúcií a samospráv z krajín V4 zameraná na podporu zavádzania politiky zmierňovania a adaptácie na zmenu klímy na úrovni samospráv.
Späť na Schválené žiadosti

Novinky

1/66
15.1.20181,736x zobrazené
EkoFond začal  s realizáciou aktivít v rámci medzinárodného projektu SEER - towards Sustainable and Energy Efficient Real Estate...

Médiá

1/34
21.11.20139,320x zobrazené
Bratislava, 20. novembra 2013 – REFUGE, jeden z medzinárodných projektov EkoFondu, sa dostal do finále. Jeho úspešné výsledky boli kľúčovou tému dneš...

Prehľad obsahunávrat hore

Ospravedlňujeme sa Vám za dočasné vypnutie niektorých častí našej stránky.
V súčasnosti pre Vás pripravujeme celkom nový obsah.
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na t.č . : 02/ 626 22 032.

EkoFond, n.f.