Občianske združenie pre rozvoj celoživotného vzdelávania

Názov projektu:
Podpora konferencie 19. Jesenné richtárske dni
Číslo projektu:
11/PP/2009
Podprogram:
Partnerské projekty
Schválené dňa:
25.06.2009
Schválená suma:
5 000 €
Mesto:
Košice
Kraj:
Košický kraj
Anotácia:
Rast konkurencieschopnosti Slovenskej republiky je úzko spojený s kvalitou ľudského kapitálu, s úrovňou vzdelania, schopnosťami jednotlivcov v spoločnosti prijímať a ďalej rozvíjať nové vedomosti a nové zručnosti. Záujem a motivácia ľudí intelektuálne rásť je jedným z cieľov EkoFondu. Aj preto v roku 2009 EkoFond podporil vzdelávanie zástupcov samospráv, miest a obcí v oblasti energetickej efektívnosti a ochrany životného prostredia prostredníctvom konferencie 19. Jesenné richtárske dni.

Organizátorom bolo občianske združenie pre celoživotné vzdelávanie, ktoré spolu s partnermi konferencie pripravili zaujímavý program zameraný predovšetkým na oboznámenie účastníkom s dôvodmi, pre ktoré je potrebné zaoberať sa energetickou efektívnosťou na úrovni miest a obcí  a súčasne aj s možnosťami čerpania nenávratných finančných príspevkov na podporu zavádzania energeticky efektívnych technológií a zvyšovania energetickej hospodárnosti budov
Späť na Schválené žiadosti

Novinky

1/66
15.1.20181,736x zobrazené
EkoFond začal  s realizáciou aktivít v rámci medzinárodného projektu SEER - towards Sustainable and Energy Efficient Real Estate...

Médiá

1/34
21.11.20139,320x zobrazené
Bratislava, 20. novembra 2013 – REFUGE, jeden z medzinárodných projektov EkoFondu, sa dostal do finále. Jeho úspešné výsledky boli kľúčovou tému dneš...

Prehľad obsahunávrat hore

Ospravedlňujeme sa Vám za dočasné vypnutie niektorých častí našej stránky.
V súčasnosti pre Vás pripravujeme celkom nový obsah.
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na t.č . : 02/ 626 22 032.

EkoFond, n.f.